Casus Belli 155 – Cina ocami prof. Pavla Neuzila, Co sa deje v USA, Spolocenska situacia na Slovensku a v Cechach, Rucne zbrane a zbranove systemy, Novinky…

18. aug 2022

Témy :

Cina ocami prof. Pavla Neuzila, ktory zije a pracuje v Cine, Co sa deje v USA, Spolocenska situacia na Slovensku a v Cechach, Rucne zbrane a zbranove systemy, Novinky…

 

Hostia : Profesor Pavel Neuzil.

Velenie   : Martin Koller
Spojenie : Palo Gála alias Pepek
Proviant  : Peter Zábranský, Tony von Schnitzel, Tomáš Janco, Martin von Ruger, Matej Neurón.

 

Stream

Archív