Casus Belli 133 – S hostom Mariom o Ukrajine, Novinky, Letectvo diel 5…

28. okt 2021

Témy :

Co sa deje na vychode Ukrajiny s hostom Mariom, Novinky z domova a sveta, Letectvo diel 5….

Hostia :  Mario z Donbasu

Velenie   : Martin Koller
Spojenie : Palo Gála alias Pepek
Proviant  : Peter Zábranský, Tony von Schnitzel, Tomáš Janco, Martin von Ruger, Matej Neurón.

Stream

Archív