Makrona vítal aj samotný Kim Joung-Un na dni Bastily – VIDEO.

18. júl 2019

Stream

Archív