Rand Corporation: Návod ako zničiť Rusko.

6. jún 2019

Nútiť protivníka, aby bezohľadne expandoval, aby to nevyvážil a potom ho treba zničiť . Toto nie je fikcia ale plán proti Rusku vypracovaný Rand Corporation, najvplyvnejším think tankom v USA. S tisíckami expertov sa Rand prezentuje ako svetovo najspoľahlivejší zdroj pre prieskum a politickú analýzu pre lídrov Spojených štátov a ich spojencov.

Rand Corp sa pýši tým, že prispel k vypracovaniu dlhodobej stratégie, ktorá umožnila Spojeným štátom vyhrať studenú vojnu tým, že nútila Sovietsky zväz, aby v strategickej konfrontácii spotreboval vlastné hospodárske zdroje. Práve tento model bol inšpiráciou pre nový plán Overextending a Unbalancing Russia , ktorý vydal Rand [1].

Rand Corporation: Návod ako zničiť Rusko. 1

Podľa ich analytikov zostáva Rusko silným protivníkom pre Spojené štáty v určitých základných sektoroch. Na zvládnutie tejto opozície budú USA a ich spojenci musieť presadzovať spoločnú dlhodobú stratégiu, ktorá využíva zraniteľnosť Ruska. Takže Rand analyzuje rôzne prostriedky, pomocou ktorých je možné ovplyvňovať Rusko, pričom pre každú z nich uvádza pravdepodobnosť úspechu, prínosy, náklady a riziká pre USA.

Analytici Rand odhadujú, že najväčšia zraniteľnosť Ruska je v dôsledku jeho veľkej závislosti od vývozu ropy a plynu. Príjmy z týchto vývozov možno znížiť posilnením sankcií a zvýšením vývozu energie zo Spojených štátov. Cieľom je zaviazať Európu k zníženiu dovozu ruského zemného plynu a nahradiť ho skvapalneným zemným plynom prepravovaným po mori z iných krajín.

Ďalším spôsobom destabilizácie ruského hospodárstva v dlhodobom horizonte je podpora emigrácie kvalifikovaných pracovníkov, najmä mladých Rusov s vysokou úrovňou vzdelania.

V ideologických a informačných sektoroch by bolo potrebné podporovať vnútornú súťaž a zároveň podkopať imidž Ruska v exteriéri, vylúčiť ho z medzinárodných fór a bojkotovať medzinárodné športové podujatia, ktoré organizuje.

V geopolitickom sektore by vyzbrojovanie Ukrajiny umožnilo USA využiť centrálny bod vonkajšej zraniteľnosti Ruska, ale to by sa muselo starostlivo vypočítať, aby sa Rusko dostalo pod tlak bez toho, aby sa dostalo do veľkého konfliktu, ktorý by vyhrali.

Vo vojenskom sektore by sa USA mohli tešiť z veĺkých výhod, s nízkymi nákladmi a rizikami, zvýšením počtu pozemných jednotiek z krajín NATO pracujúcich na protiruskej funkcii užitočných idiotov.

USA sa môžu tešiť z vysokej pravdepodobností úspechu a vysokého prínosu, s miernymi rizikami, najmä investovaním predovšetkým do strategických bombardérov a rakiet na diaľkový útok namierených proti Rusku.

Opustenie Zmluvy INF a nasadenie nových jadrových rakiet so stredným dosahom v Európe by viedlo k vysokým pravdepodobnostiam úspechu, ale zároveň by predstavovalo vysoké riziká.

Kalibráciou každej možnosti, aby sa dosiahol požadovaný efekt – uzavreli analytici Rand – Rusko by skončilo platením najťažšej ceny v konfrontácii, ale USA by tiež museli investovať obrovské zdroje, ktoré by preto už neboli k dispozícii pre iné ciele. Rand varoval pred nadchádzajúcim výrazným zvýšením vojenských výdavkov USA / NATO ako nevýhoda pre sociálne rozpočty.

Toto je budúcnosť, ktorú pre nás plánuje Rand Corporation, najvplyvnejší think-tank Deep State – inými slovami, podzemné centrum skutočnej moci, ktoré riadia ekonomický, finančný a vojenský oligarchovia – ktorý určujú strategické voľby. nielen USA, ale celého západného sveta.

Všetky body v tomto antiruskom pláne už možno badať v dnešnom vývoji a dianí vo svete.

Rand Corporation: How to Destroy Russia

 

Stream

Archív