Žaloba podaná proti Porošenkovi žiada mu zakázať opustiť Ukrajinu.

27. apr 2019

Súvisiaci obrázok

Foto: Slovenský “prezident” a Porošenko  :- F

Kyjevský okresný správny súd sa snaží zabrániť prezidentovi Petro Poroshenkovi možnosť opustiť krajinu.

Podľa tlačovej služby súdu, okrem Porošenka má byť obmedzený pohyb z Ukrainy vedúcemu prezidentskej správy Igorovi Reininovi a prvému podpredsedovi frakcie BPP Igorovi Kononenkovi .

Treba poznamenať, že okresný správny súd v Kyjeve dostal žalobu od televízneho moderátora TV 1 + 1 Oleksandra Dubinskeho proti Národnej polícii, Bezpečnostnej službe Ukrajiny a Správe štátnej pohraničnej služby.

Súd tvrdí, že Národná polícia a SBU neboli pozorní a obviňuje ich z nečinnosti na ochranu národnej bezpečnosti Ukrajiny. Tretími stranami sú Poroshenko, Rainin a Kononenko. Najmä žalobca žiada súd, aby zakázal Poroshenkovi, Raininovi a Kononenkovi ísť do zahraničia po dobu jedného roka po parlamentných a prezidentských volieb.

Medzi ďalšie požiadavky patrí uznanie nezákonnej nečinnosti Národnej polície a Bezpečnostnej služby Ukrajiny pri zlyhaní preventívnych opatrení na predchádzanie korupcii a zasahovanie do ekonomickej bezpečnosti štátu vyššie uvedenými osobami.

Súd v súčasnosti skúma materiály žaloby a rieši otázku začatia konania.

Vladimir Zelensky/Grűnman, ktorý predtým vyhral prezidentské voľby na Ukrajine, sa ironicky sťažoval, že Poroshenko nechce odovzdať moc.

o autorovi textu:

Joaquin Flores je šéfredaktorom Fort Russ News, ako aj riaditeľom think-tanku založeného v Belehrade, Centre for Syncretic Studies. Vyštudoval na Kalifornskej štátnej univerzite v Los Angeles v oblasti medzinárodných vzťahov, predtým pôsobil ako hlavný vyjednávač a interný organizátor v niekoľkých jurisdikciách pre odborový zväz SEIU v Kalifornii. Pravidelne sa objavoval v iránskej tlačovej agenture „PressTV“ a ruskej „RT“, aby sa podelil o svoje odborné názory a analýzy o súčasných geopolitických otázkach.

https://www.sott.net/article/411921-Lawsuit-filed-against-Poroshenko-asks-for-ban-from-leaving-Ukraine

Stream

Archív