Detaily Lajčákovej zmluvy s USA ala straty suverenity SR .

29. mar 2019

Detaily Lajčákovej zmluvy s USA ala straty suverenity SR . 1

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR odmieta ukončiť rokovania s USA o návrhu Dohody o obrannej spolupráci (DCI). Odmieta tiež zverejniť Američanmi predložené znenie ich návrhu dohody, podpisom ktorého USA podmieňujú údajnú finančnú „pomoc Slovenskej republike“.
Pod ich termínom „POMOC SLOVENSKEJ REPUBLIKE“ (ako sme sa dozvedeli z verejných zdrojov štátneho rozpočtu USA) máme rozumieť vybudovanie 30 muničných skladov a veľký zásobník – sklad pohonných hmôt neďaleko Malaciek (všetko pre potreby americkej armády) a upraviť pristávacie dráhy na letiskách Sliač a Kuchyňa, tak aby tam mohli pristávať obrie americké Herkulesy. (Pozn. NIČ Z TOHO SLOVENSKÁ REPUBLIKA NEPOTREBUJE.)
Američanmi vybudovaná báza pri Malackách, vybavená špeciálnou pristávacou plochou, s veľkými zásobami leteckých pohonných hmôt a množstvom muničných skladov však bude iste potrebovať ŠPECIALIZOVANÝ PERSONÁL. A iste nie slovenský. Preto americká žiadosť o dohodu, vraj: „O OBRANNEJ SPOLUPRÁCI“…

Pozrime sa teda , o čom je asi táto dohoda (podľa toho čo zatiaľ o nej vieme):

Článok I, PREDMET A ÚČEL:
„Táto dohoda predstavuje rámec posilneného partnerstva a spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti medzi SR a USA a dopĺňa (v skutočnosti ROZŠIRUJE) zmluvné podmienky stanovené v NATO SOFA, ktorá upravuje PRÍTOMNOSŤ Ozbrojených síl USA a ich rodinných príslušníkov na území SR …“

Niečo z OBSAHU:
III. Prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívanie
IV. Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu
V. Vlastníctvo majetku
VII. Vstup na územie a odchod z územia
XI. Pohyb lietadiel, plavidiel a motorových vozidiel
XII. Jurisdikcia/Právomoc v trestnoprávnych veciach
XV. Jurisdikcia/Právomoc v civilnoprávnych veciach
a pod.

Len pre priblíženie charakteru záväzkov SR niekoľko citátov z Článku III
„1. Ozbrojené sily USA, zmluvní dodávatelia USA, rodinní príslušníci … sú oprávnení nerušene vstupovať do dohodnutých objektov a priestorov a ich využívať za účelom … návštevy, tréningu, cvičenie, manévrov, … dopĺňania pohonných hmôt do lietadiel a plavidiel, pristávania a opráv lietadiel, … ubytovania personálu, komunikácii, rozmiestnenia a nasadenia ozbrojených síl …“ a pod.

„2. Na zabezpečenie týchto činností a účelov SR udeľuje Ozbrojeným silám USA, oprávnenie kontrolovať za účelom ochrany a bezpečnosti vstup do dohodnutých objektov a priestorov …“, atd.

„3. Výkonný orgán SR, ak o to bude požiadaný uľahčí Ozbrojeným silám USA … dočasný prístup a VYUŽITIE verejných pozemkov a objektov … a dočasný prístup a VYUŽITIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV A OBJEKTOV … Takéto UĽAHČENIE bude poskytnuté … BEZODPLATNE.“ !!!

„5. SR poskytne všetky dohodnuté objekty a priestory … BEZ VYŽADOVANIA NÁJOMNÉHO, alebo obdobných poplatkov.“
No nie je to návrh VAZALSKEJ zmluvy? A nie je tá zmluva o fungovaní americkej základne?

Na záver už len jeden príklad, ako funguje americká jurisdikcia mimo USA:

https://www.topky.sk/…/Jedna-z-najhorsich-tragedii-v-histor…
Zdroj videa:
Relácia „O 5 minút 12“ na STV1 zo dňa 24.3.2019
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/182765

 

https://www.facebook.com/jaroslavpaska.sk/videos/802576170141775/

 

UPDATE:

Lajčák vyfuckoval poslancov NRSR:

celá zmluva tu:

Lajčákova zmluva o skladoch USA zbraní na Slovensku. -FOTO-

Stream

Archív