Martin Koller: Dny NATO 2018

25. sep 2018

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dny nato 2018

 

Dny NATO pořádané společností Jagello v prostorách ostravského letiště Mošnov, přilákaly letos více, než 200 000 diváků a samozřejmě vzbudily zájem zájmových skupin a politiků, kteří se zatoužili prezentovat. Pro diváky zde byla zajímavá militární show všemožných ozbrojených sil, domácích i zahraničních. Počasí se umoudřilo a bylo na co se koukat. Současná AČR, Policie ČR a její vrtulník, celníci, zásahová jednotka z Polska, bojové letouny několika států NATO a v neposlední řadě historický tank z Vojenského technického muzea v Lešanech a druhoválečný polopásový halftracck z klubu 16. tankové divize USA vedeného Pavlem Roglem. Obecně lze konstatovat, že uvedená akce, která se již řadu let koná v září, byla dobrou a úspěšnou prezentací jak NATO, tak našich ozbrojených složek. Nicméně se vyplatí na ni podívat s odstupem a v historickém exkurzu.

Nepřehlédnutelná byla například expozice holdingu Czechoslovak Group (CSG), Aera Vodochody, Česká zbrojovka Uherský Brod, ale i menších firem, například společnost Agados vystavovala úspěšné polní kuchyně, společnost Dajbych nové verze terénních automobilů pro speciální jednotky, některé prezentační skupiny byly smíšené. Zúčastnili se hlavní rivalové v souboji o akvizici pásových bojových vozidel pěchoty General Dynamics, BAE Systems a Rheinmetall.

Letošním oficiálním partnerem byly USA. Zde si můžeme připomenout, že tento stát na druhém konci světa byl od 19. století společenstvím svobody a možností sociální mobility, kam odešly statisíce Čechů a Slováků z germánského a uherského žaláře národů zvaného Rakousko-Uhersko za lepším životem, a právě tou svobodou. Spojené státy mají nepřehlédnutelnou zásluhu na vzniku naší samostatné republiky, Československa v roce 1918. O 23 léta později se USA staly jednou z vůdčích zemí protihitlerovské koalice, která napomohla zachránit naše národy před nacistickou genocidou a pozicí podlidí a levných pracovních sil v germánské třetí říši, plánované na tisíc let. Americkou armádu zastupovalo v Mošnově tradičně několik letounů jejich leteckých sil USAF a rovněž pochodová hudba této ozbrojené složky. Mimo to bylo možné vidět bojové vozidlo M2 Bradley v rámci dynamických ukázek. Je zcela evidentní, že USA mohou být do určité míry i silou schopnou chránit menší země střední a východní Evropy před germánskou expanzí, dalším opakováním Drang nach osten. Pochopili to už Poláci i Maďaři. Představa, že nás budou před germánskou EU chránit Rusové je zcela mimo realitu. Proč by to dělali? Co jsme za posledních třicet let udělali my dobrého pro ně. Kromě toho, ruské hranice jsou vzdálené 1000 kilometrů.

Germánská dominance

Letos byla v Ostravě-Mošnově nepřehlédnutelná dominance současného Německa, vůdčí síly EU a opory euromarxistů a afroislámských multikulturalistů. Až zarážející byl počet německých důstojníků v maskáčích a rovněž zastoupení jejich firem. Zde bychom si měli připomenout naše historické vztahy k Německu, protože praxe, obzvláště historická je kritériem pravdy a tato realita se stále opakuje. Od dob staroslovanských knížectví se jednalo o vojenské střety. To vše vyvrcholilo po bitvě na Bílé hoře roku 1620 rakouskou okupací, jejímž důsledkem byl brutální germanizační útlak. Ten ještě zesílil po rozdělení Rakouska takzvaným dualismem na Rakousko Uhersko, přesně rakouské Předlitavsko a uherské Zalitavsko v rámci jedné monarchie řízené z Vídně. Už v době před první světovou válkou bylo Rakousko-Uhersko vojensko-politickým přívěskem Německa posedlého pangermánstvím a dlouhodobou nenávistí ke Slovanům. Proto byla ekonomická migrace z našich zemí do průmyslově vyspělého Německa minimální, menší, než do Ruska, o USA ani nemluvě. Po vítězství v první světové válce připravovali pangermáni zúčtování se Slovany, především s Čechy. Nevyšlo jim to díky vítězství zemí dohody a nemalou zásluhu na tom měly USA.

Nepřátelství vyvrcholilo v době druhé světové války ozbrojeným bojem koncentračními tábory a genocidou s celkem zhruba 350 000 mrtvými, více než 60 000 zemřelými na následky války a astronomickými hospodářskými škodami, které Německo prakticky nezaplatilo ani v rámci mezinárodně uznaných reparací. Naopak dodnes vidíme urážlivé požadavky a překrucování historie, především ze strany takzvaných Sudetských Němců, kteří byli v souladu s mezinárodními dohodami vysídleni po válce domů, pokud již dříve neuprchli v obavě před spravedlivým trestem za svoje zločiny. Nepotrestáno zůstalo 1500 z hlavních nacistických zločinců, které poválečné, údajně demokratické a antifašistické Německo arogantně odmítlo vydat a samo je nepotrestalo.

V současnosti nás Německo ohrožuje snahou o prosazení transferu ilegálních, případně následně legalizovaných, afroislámských migrantů na naše území. Němci jsou obecně vyspělý a civilizovaný, pracovitý a organizovaný národ, dali lidstvu řady známých vědců, konstruktérů a umělců, některé nepříliš árijského původu, takže museli nakonec z Německa uprchnout. Nicméně jednou za několik desítek let se Němci stanou obětí svých politiků a konají jako bez mozku. Viděli jsme to v době císaře Viléma, Hitlera a v současné době Merkelové a socialistických euromarxistů. Ostatně i císař a fýrer začínali sociální rétorikou a komedií o lásce k prostému pracujícímu lidu a komediemi v médiích a končili koncentráky a válkou. Hitler navíc prohlásil, že pro Němce je islám lepší, než křesťanství. Kupodivu se tak shodl i s Kalergim, jedním z hlavních ideologů afrogermánské EU.

Německá dominance a panovačnost se projevuje aktuálně především ve formě zneužívání našich občanů jako levných pracovních sil v montovnách, což podporují mnozí domácí politici, kteří zapomněli na vlast, národ a poslanecký slib. Na internetu se na toto téma objevil zajímavý článek s nadpisem „Češi pracují, zisky odcházejí …. (Hitlerovy myšlenky dovedeny do konce).“ Píše se v něm o německé montovně, kde dělník vydělá za rok kolem 300 000 korun, necelých 30 000 měsíčně a vyprodukuje za stejnou dobu germánským zaměstnavatelům v přepočtu 7 125 000 zisku. Daně samozřejmě platí německé panstvo doma s výjimkou odvodů za české zaměstnance. Dále je zde neustálá snaha omlouvat, ne-li přímo podporovat nacistickou ideologii a zároveň ponižovat Čechy a překrucovat a zesměšňovat jejich historii. Vyloženě se v českých médiích zatajují nacistické zločiny a nenávist. K tomu se pojí antisemitismus ukrývaný za jakýsi antisionismus ve spolupráci s islámskou propagandou.

Stačí se podívat na nabídku knih mnohých nakladatelství, kde nepřehlédnutelně dominuje Hitler a jeho banda a všemožní hrdinové bojující proti podlidem na východě. Mezi těmi podlidmi byli i naši legionáři bojující proti germánské agresi u Zborova a o dvacet let později naši vojáci bojující proti německému nacismu. O pár set kilometrů dál na východ a severovýchod se již dnes nacismus oslavuje otevřeně a demokratické Německo k tomu mlčí a antisemitismus ukrývaný za jakýsi pomyslný antisionismus je zcela běžný. Realita je taková, že propaganda nás již řadu let krmí záplavou nafouknutých nesmyslů o ruském nebezpečí, ale zároveň zamlčuje fakt, že naši zemi si kolonizuje bez odporu Německo, jako po mnichovské zradě a dochází k hrubému zkreslování historie. Konec konců, máme na to speciální pracoviště ministerstva vnitra ovládané cizáky placenou neziskovkou Evropské hodnoty. Důležitým faktorem je z tohoto hlediska propaganda zaměřená na rozeštvávání slovanských národů. U nás napomohla k rozdělení republiky na dva menší, a proto obtížněji se bránící subjekty. Zároveň zesílila drzost a agresivita sudeťáků, kteří si dovolují proti naší zemi proto, že mají podporu části českých politiků. Vůči Polsku, Slovensku a řadě dalších zemí, odkud byli rovněž po zásluze vysídleni, jsou potichu.

Puma a Lynx v útoku

Jedním z následných tahů podpory německé dominance v EU a především východní Evropě je převzetí kontroly nad českou armádou. Důležitým krokem se stala dohoda podepsaná ministrem obrany hercem Stropnickým (ANO) s německou ministryní obrany, původně gynekoložkou von Leyen o podřízení poloviny našich pozemních sil německému Bundeswehru. Tento akt, nad nímž se museli prezident Masaryk, legionáři i odbojáři obracet v hrobě, podpořil i premiér Babiš, údajně český vlastenec. K posílení německé dominance má přispět rovněž technologická a finanční závislost naší armády na Německu. Společnosti SPM a Rheinmetall se snaží protlačit do výzbroje naší armády německá bojová vozidla pěchoty, a to buď Puma, nebo Lynx. Obě byla v Ostravě, Lynx dokonce ve dvou verzích.

K prosazení německé techniky má posloužit společnost Glomex, firma s dvaceti zaměstnanci ve vilce na okraji Prahy. Společnost s dvaceti zaměstnanci nemá žádnou praxi v oboru obchodu s vojenským materiálem a službami, a přesto získala nedávno půlmiliardový kontrakt na servis vládních letounů Airbus, a to pro německou Lufthanzu. Na internetu se toho o Glomexu moc nedozvíme a článek o praktikách této společnosti v Ekonomickém deníku nějak zmizel. Obecně se mluví mezi odborníky o úzkých kontaktech majitele společnosti k některým osobám na ministerstvu obrana a generálním štábu. Nabízí se otázka, zda Glomex není pouze účelově vytvořená firma k prosazování německých zájmů v kooperaci s nezištnými a vlasteneckými českými přáteli německých zájmů, včetně příslušníků resortu obrany?

Prosazování německých bojových vozidel pěchoty Glomexem pro naši armádu probíhá s podporou lobby vytvořené kolem vojenské akademie ve Vyškově, včetně některých vysokých důstojníků v činné službě a výzkumného ústavu ve Vyškově. Zde bychom mohli připomenout, že Vyškovsko bylo v období mezi světovými válkami oblastí s velkým podílem nepřátelského německého obyvatelstva. Upozorňovala na již informace tehdejších zpravodajců, která kritizovala umístění záložního velitelství československé branné moci v tomto prostoru. V době protektorátu se zde vyskytovalo množství kolaborantů, kteří pomáhali gestapu a SD v boji s československými odbojáři a partyzány. Jejich složky po válce zdědila spolková zpravodajská služba, stejně jako například dokumentaci proticírkevní školy, kde po válce studovaly osvědčené kádry ze všech zemí Varšavské smlouvy proticírkevní boj a chování v souladu s předpisy a stanovami katolické církve. Nelze se zbavit dojmu, že uvedené materiály jsou spolu s hmotnou a jinou stimulací používány dodnes. Aspoň by tomu odpovídalo bezuzdné podlézání části českých politiků a mnohých mediálních pracovníků německým zájmům, včetně různých komediantů a samozvaného katolického kněze.

Tažení za prosazení německých zájmů v české armádě se děje rovněž s podporou některých vyčpělých politických figurek druhého a třetího řádu, které mají za sebou angažmá na ministerstvu obrany. Vlajkonošem propagandy německých zájmů je však jeden z bývalých českých vojenských přidělenců (přidělenec obrany) v zahraničí plukovník V, který s třesoucíma se rukama omílá do kamer zaplacených mediálních pracovišť reklamní průpovídky k vozidlům Puma a Lynx. Podle dosažitelných informací se zapojily i vyšší šarže z resortu obrany. Je opravdu zarážející, ale zároveň ilustrativní z hlediska třicetiletého vývoje a dosažené úrovně našeho státu, že někteří důstojníci jsou vysláni do zahraničí hájit zájmy našeho státu, a to za královské platy a vracejí se jako reprezentanti cizích zájmů. Další doma rovněž nepokrytě hájí cizí zájmy a platí to také o některých občanských zaměstnancích ministerstva obrany a podivných hodnoceních předběžných testů ve Vyškově.

Zde by se už měly zajímat i orgány činné v trestním řízení. Za co berou plat příslušníci státní instituce známé jako Národní bezpečnostní úřad? Totéž platí o složce známé jako Vojenské obranné zpravodajství. Měly by hájit český zájem, a to jak bezpečnostní, tak z hlediska případné korupce a zodpovědného nakládání s penězi daňových poplatníků. Stačí vzpomenout na pohonné hmoty státních rezerv, uložené ve spojeneckém Německu, kde se jaksi vypařily. Nebo mají NBÚ a VOZ nařízeno zavírat oči, protože kdosi bude mít z obchodu s předraženou německou technikou profit, případně podporu ekonomické expanze v Německu? Nebo se jedná pouze o německý ekonomický zájem, jakým byla kdysi likvidace ocelárny Poldi na Kladně, která nemístně konkurovala, což to pro některé české politiky platí jako rozkaz?

V krátkosti lze uvést, že bojové vozidlo Puma je z různých hledisek, především taktického nejhorší z nabízených typů. Je nejtěžší, výrazně nejdražší a uveze pouze šest vojáků pěšího družstva. Výzbroj v bezosádkové věži se musí nabíjet zvenku. V Německu s ním mají dlouhodobé problémy a nedaří se jej plně zavést do výzbroje. Má pouze jednu základní verzi. Vozidlo Lynx KF41 má sice hezký design, ale je to nevyzkoušený prototyp, což je v rozporu se zadáním výběrového řízení. To lze samozřejmě účelově změnit, aby se napomohlo německým zájmům. Dosud nikdy a nikde se bojová technika nenakupovala podle vzhledu, ale v naší zemi bylo a je mnoho novátorů. V Ostravě verze Lynxe KF41 schopná přepravit družstvo s osmi vojáky nejezdila, což je samo o sobě podezřelé. Předváděl se pouze starý, takticky nevhodný a podmotorovaný prototyp KF31, schopný přepravit pouze šest vojáků, jako Puma. Nový prototyp KF41 má pouze dvě verze na rozdíl od konkurenčních typů ASCOD a CV90, které jsou navíc zavedeny v několika armádách a jsou schopny přepravovat osm vojáků pěšího družstva. V Ostravě jak ASCOD, tak CV90 předváděly BVP ve verzi lehkého tanku, či podpůrného vozidla s tankovým kanonem. Německo se snaží Lynx prosadit do Austrálie, nicméně my potřebujeme vozidlo pro evropské podmínky, nikoli hony na klokany ve stepích. Aktuálně je z bojové praxe neznámý Lynx KF41 vynášen v médiích do nebe, nicméně německý Bundeswehr o něj nemá zájem. Jak je to možné, jestliže by se touto cestou mohl zbavit problematické Pumy? Možná proto, že praxi je Lynx slepenec spodku starého bojového vozidla Marder, které již dlouho přesluhuje, opatřený motorem z důlního náklaďáku a s prodlouženou pancéřovou korbou snižující stabilitu za jízdy. Možná i proto, že je rozměrný a těžký jako Puma, z níž převzal i výzbroj nabíjenou zvenku. Aktuálně se má Lynx podrobit testům ve výzkumném pracovišti ve Vyškově, takže jsou pro něj vytvořeny speciální zvýhodňující podmínky, stejně jako tomu bylo v případě Pumy.

Nelze přehlédnout dlouhodobou snahu o likvidaci zbytků našeho druhdy slavného obranného průmyslu. V posledním období se objevují koordinované mediální útoky proti reprezentantům tohoto průmyslového odvětví. Podle dosud nepotvrzených informací pocházejí právě z dílny Glomexu a jeho českých státních zaměstnanců. Nicméně nelze přehlédnout nepříliš známý tah bývalé ministryně Šlechtové, která zrušila na ministerstvu obrany Sekci průmyslové spolupráce vedenou náměstkem Kuchtou, zaměřenou na kooperaci s českým, případně československým obranným průmyslem. Předání poloviny naší armády Německu, likvidace domácího obranného průmyslu, německá výzbroj a samozřejmě zavedení německé měny Euro, na niž doplácí řada zemí. Postupná salámová metoda kolonizace naší republiky s podporou politiků ANO. Ač jsem kritikem ministra Metnara z důvodu jeho podpisu v Marákeši, nemohu mu upřít aspoň to, že přijal rozumné rozhodnutí z hlediska akvizice radarů středního dosahu MADR, kde jeho předchůdkyně nadělala podezřelé zmatky. Proto jsem zvědav, jak zvládne mnohamiliardovou akvizici bojových vozidel pěchoty.

Nelze si dělat žádné iluze o tom, kdo bude rozhodovat o obří zakázce na přezbrojení naší armády novými pásovými bojovými vozidly pěchoty. Bude to premiér Babiš, jehož rozlišovací schopnost začíná u kontraktů za deset miliard, což je v tomto případě několikanásobně překročená realita. Ministr obrany Metnar je natolik jeho věrným pravým údem, že za něj podepsal deklaraci v Marákeši a v případě vypuštění větrů premiérem ve „Strakovce,“ otevírá na ministerstvu na Valech okno. V případě akvizice bojových vozidel pěchoty bude moci pan premiér prokázat, zde je českým vlastencem a zodpovědným politikem z hlediska jak bezpečnosti a nezávislosti naší země, tak hospodaření se svěřenými penězi daňových poplatníků. Jsem na něj opravdu, ale opravdu zvědav.

 

Martin Koller pre Novú republiku a Warsonline.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Martin Koller

Stream

Archív