Martin Koller: ARMIA 2018 časť 1.

4. sep 2018

ARMIA 2018  – 1 časť.

Martin Koller: ARMIA 2018 časť 1. 1

Tank Armata na Alabinu

 

V letošním roce jsem navštívil vojenské veletrhy Eurosatory 2018 v Paříži a Armmija/Army 2018 v Moskvě. Bylo to opravdu zajímavé srovnání.

Armija, či Army 2018 je oficiálně veletrhem obranných technologií, jako například Eurosatory v Paříži, nebo v podstatně menším IDET v Brně. Nicméně akce jsou obtížně srovnatelné. Jak Eurosatory, tak IDET jsou pouze odborné a komerční akce, zaměřené především do oblasti vojenských a bezpečnostních technologií a obchodu s nimi. Nemají širší rozměr. Naopak Armija, které se na rozdíl od nich koná každý rok má technologicko-informačního i jednoznačně vlastenecký podtext a je akcí nejen pro odborníky, ale rovněž pro občany. Je orientovaná silně vlastenecky. Má velmi dobrou režii a značný politický dopad. Letos se konala ve dnech 21. až 26. srpna. První tři dny jsou pro odborníky, první den pro oficiální VIP. Ve druhé polovině, v pátek, sobotu a v neděli mohou návštěvníci z řad občanů vidět zblízka všemožnou výzbroj, včetně dynamických ukázek se střelbou z různé techniky. Obecně bychom mohli konstatovat, že se jedná z českého pohledu o spojení IDETu a každoroční akce Bahna, která si stále udržela vlastenecký charakter. Ono je problém vytvořit v rámci EU akci, která by prezentovala armádu a zároveň byla vlastenecká, jestliže celá politika EU směřuje k vymazání národů Evropy.

Z hlediska dopravy na Army se nelze zbavit dojmu, že bez ohledu na rostoucí technologickou úroveň se poněkud zhoršuje přesnost a organizovanost ruské železniční dopravy. Především se zhoršila pro cizince přehlednost dostupnost informací. Jako i v jiných případech organizátoři Army zcela podcenili první dny z hlediska dopravy z Moskvy do Kubinky, odkud byla organizována autobusová doprava na veletrh. Obdobná situace vznikla z hlediska organizace autobusové dopravy z Kubinky na veletrh. Obzvláště se organizátoři vyznamenali ve čtvrtek a v pátek z hlediska přepravy návštěvníků z veletrhu na dynamické ukázky v Alabinu a zpět. Tam nakonec musela nasadit svoje autobusy i armáda a organizační debakl moskevských autobusů natáčela i ruská televize. Situace se zlepšila v sobotu a v neděli, tedy dnech pro veřejnost, kdy byly nasazeny posilové autobusy i vlaky.

Z hlediska personální připravenosti jak armády, tak různých policejních a bezpečnostních složek byla Army 2018 organizována velmi dobře. Důstojníci poskytovali informace u každé vystavované techniky a všeobecná znalost angličtiny mezi vojáky i civilisty byla pravděpodobně vyšší, než v mnoha zemích západní a jižní EU. Ruská armáda i policie (milice byla před několika lety přejmenována) dostává nové slušivé a funkční uniformy, vesměs bez komických čepic velkého průměru, známých u nás od roku 1968 jako elpíčka. Na Army fungovala lékařská pohotovost a občerstvení dobré kvality nebylo za zlodějské ceny.

Zatímco ozbrojené složky a ochrana na výstavišti fungovaly velmi dobře a bez problémů, na Alabinu, kde se konaly dynamické ukázky, lze konstatovat pravý opak. Tam patrně velel nějaký pamětník stalinských časů, který uměl pouze rozkazovat, buzerovat a zakazovat a nezatěžoval se přemýšlením. Možná by se do budoucna uplatnil v EU. Situace na Alabinu z hlediska návštěvníků a pamětníků minulých let se oproti minulým ročníkům zhoršila, a letos dokonce i mezi jednotlivými dny. Ukázkou dezorganizace byla organizace odchodu několika tisíc návštěvníků dynamické ukázky z tribuny B přes vrátka široká sotva metr. Vznikla neskutečná tlačenice a terorista by jásal. Stačilo hodit dělobuch a lidé by se ušlapali sami. Přitom stačilo obejít dvacet metrů plotu a nechat přejít tisíce návštěvníků k občerstvení, toaletám a autobusům.

Výstava prezentovala nejnovější i starší zavedenou ruskou pozemní techniku, vrtulníky a část zavedených bezpilotních letounů. U většiny vozidel byly přistaveny schůdky, takže bylo možné si ji prohlédnout i shora. Na ploše i v klimatizovaných halách bylo možné shlédnout nové projekty, včetně mezinárodních. Kromě států SNS, především Běloruska a Arménie byly součástí veletrhu expozice Číny a Turecka. Bylo vidět řadu nových a vtipných technických řešení, počínaje novými řešeními z hlediska železničního transportu i ženijní techniky. Ruská armáda má pravděpodobně jako jediná v Evropě vyřešené překonávání vodních toků. Nepřehlédnutelný byl vysoký podíl materiálu výsadkových vojsk, která musí jako první zasahovat při obraně rozsáhlého území.

Ruská armáda evidentně výrazně vsadila na elektronizaci, což bylo vidět i v kabinách nových nákladních automobilů. Prezentována byla i početná pozemní, letecká a námořní robotická technika. Zde lze připomenout úspěch koncernu Kalašnikova, který si evidentně vystřelil ze zahraničních odborníků i propagandy. Jedná se o robota nazvaného kýmsi Igorek. Všemožní propagandisté a samozvaní vojenští odborníci, včetně českých se nechali nachytat na Igorka, jako novou ruskou robotickou zbraň. Kdyby takoví troubové naplnili svoje duté hlavy aspoň základními technickými znalostmi, tak by došli k logickému zjištění, že třímetrový bipední robot je vojenský nesmysl dobrý tak do pokračování Transformers.

Paralelně s veletrhem Army 2018 se na letišti v Kubince konal letecký den. Součástí Army, přesněji Patriot parku, kde se Army koná je stále rozsáhlejší vojenské muzeum se sovětskou a ruskou pozemní i leteckou technikou. Pravděpodobně se tam průběžně přesouvají exponáty jak z přecpané Kubinky (tankové výzkumné středisko a muzeum), tak z Monina (letecká základna, výzkumné středisko a muzeum). Muzeum je svým rozsahem i obsahem unikátní. Letos jej doplnila výstava výzbroje islámských teroristů, včetně různých bezpilotních letounů, ukořistěné ruskými vojáky v Sýrii. Obzvláště „potěšující“ byly obrněné transportéry OT-64, tarasnice T-21 a ruční zbraně československého a českého původu.

Technikou prezentovanou na Army 2018 se budeme detailněji zabývat ve druhé části článku.

Text a foto: Martin Koller

Súvisiaci obrázok

 

Stream

Archív