VOJNA JE MIER, SLOBODA JE OTROCTVO – INFORMAČNÉ OPERÁCIE NATO

24. feb 2017

Psychologické operácie alebo Psyop sú naplánované operácie ktoré slúžia na sprostredkovanie vybraných informácií divákom a poslucháčom, čitateľom na ovplyvňovanie ich emócií, motívov, uvažovania, a nakoniec aj správanie organizácií, skupín a jednotlivcov.

Stream

Archív