Psychologické operácie alebo Psyop sú naplánované operácie ktoré slúžia na sprostredkovanie vybraných informácií divákom a poslucháčom, čitateľom na ovplyvňovanie ich emócií, motívov, uvažovania, a nakoniec aj správanie organizácií, skupín a jednotlivcov.

Pin It on Pinterest

Share This