ROZBIJE HYBRIDNÁ VOJNA BALKÁN?

31. jan 2017

ROZBIJE HYBRIDNÁ VOJNA BALKÁN? 1

 

V duchu novej studenej vojny a v nadväznosti na jej úspechy zrušením South Streamu, USA zvolila
ako prioritu svoje úsilie v oblasti brániť Ruskému Balkánskemu Streamu, a vo väčšine prípadov, bohužiaľ
v súčasnej dobe uspeli. Prvá výzva prišla od mája 2015 farebná revolúcia v Macedónsku, ktorá
bola našťastie zmarená vlasteneckými občanmi krajiny. Ďalej bola na programe destabilizácia
a politický zmätok,zastaviť Grécko v rozbehu v referendovej myšlienke
a prípadné zosadenie Tsiprasa, potom by Balkánsky Stream bol nahradený US-priateľským Eastringom.
Ešte raz, Balkán preukázal odolnosť a americké sprisahanie bolo porazené, ale tento manéver,
prestrihol projekt v zárodku a odložil ho na dobu neurčitú do pohotovostného režimu.

Pôvodne Orientalreview; Napísal Andrew Korybko

“Šťastné” Číslo tri:

Vrcholná akcia bola 24. novembra, kedy Turecko zostrelilo ruský protiteroristický bombardér
nad sýrskym nebom, a rodiaci projekt sa stal obeťou predvídateľnej reťazovej reakcie
politického zhoršenia medzi oboma stranami. Vzhľadom k tomu, bolo jasné, že spolupráca v oblasti
energetiky bude jednou z obetí tlejúceho rusko-tureckého napätia, a je logické, že USA úmyselne navádzalo
Turecko, aby vyprovokovali túto domino reakciu a potopili balkánsky Stream.

Rusko pochopiteľne
nechce podporiť postavenie štátu, ktorý sa ukázal tak nehanebne agresívny proti nim, ale
tento pocit sa vzťahuje iba k súčasnej vláde, a súčasnému kontextu. Je možné, že
bude zásadný posun v postoji Turecka (ale nepravdepodobné, v krátkodobom horizonte),
čo by mohlo viesť k zmierneniu napätia, ktorý vzkriesi balkánsky Stream, ale oveľa pravdepodobnejší
scenár by bol v prípade, že nelojálne masy alebo rozrušený vojenskí predstavitelia zvrhnú vládu.

Turecký Zvrat?:

Obe tieto možnosti nie sú až tak nepravdepodobné, keď berieme na vedomie rastúcu zášť ku Erdoganovi
a jeho pravidlám a neistej situácii čo robí z ozbrojenými silami. Je dobre známe, ako nespokojné je
rastúce množstvo Turkov , ale to,
čo je menej diskutované je strategicky nevýhodná situácia s výhľadom na armádu. Ako
autor písal v októbri, turecké sily sú rozložené medzi ich anti-kurdské operácie v širokom
juhovýchode, zabezpečujú vnútrozemie od Isil a extrémne ľavicových teroristických útokov,a robia príležitostné
zásahy v severnom Iraku, a další zostávajú v pohotovosti pozdĺž sýrskej hranice. Tento stav je už skoro
nemožné vojensky zvládnuť, a jedna z posledných vecí, čo lídri Turecka teraz potrebujú
ísť do úplne zbytočnej “ruskej hrozby”, vybavenej Erdoganom.

Cesta vpred:

Je tu veľmi reálna šanca, že balkánsky Stream bude uvoľnený a projekt sa rozbehne
pretože je to príliš strategicky dôležité pre Rusko, a dokonca aj Turecko.
Je celkom možné, že vnútorná politická zmena prebehne v Turecku, či už v myslení
súčasného vedenia alebo skôr novou revolúciou
Preto
obe veľmoci pokračujú vpred s akousi geopolitickou poistnou stratégiou, ale v každom prípade,
je to sústredenie na čínskom balkánsku Silk Road. Z amerického pohľadu, USA musí pokračovať v
nezmenšenej miere s
destabilizáciou Balkánu, pretože aj v prípade, že sa ruský projekt podarí zastaviť, potom sa
ešte musí urobiť to isté s Čínou. V prípade, že Balkansky Stream zmrzne,
potom sa Rusko môže okamžite vrátiť svoje strategické sily
ku svojím čínskym spojencom, ako to bolo pôvodne plánované, a to nočná mora pre
USA a preto sa uchyľujú k Hybridnej vojne v zúfalej snahe zničiť balkánsku Silk Road.

turkishstream-21

Ako už bolo spomenuté ruský prístup je viac zameraný na ekonomickú, vojenskú a politickú
diverzifikáciu, ktoré by mali sprevádzať energie založené na fyzickej infraštruktúre ktorú plánujú vybudovať.
Miesto plynovodu tvoriaceho chrbticu nového Balkánu, to vyzerá na vysokorýchlostné železničné
balkánske spojenie Silk Road a malo by to tvoriť multipolárny megaprojekt,
ktorý pôsobí ako magnet ruského vplyvu. V tomto usporiadaní, má Rusko relatívne menší vplyv
na rozhodovanie priamo pri priebehu výstavby infraštruktúry ,, ale zároveň sa stáva nenahraditeľným pre
Čínu. Peking nemá takmer žiadne predtým existujúce väzby s Balkánom mimo čisto ekonomických vzťahov
(a dokonca aj tie, sú relatívne nové), Rusko má privilegovanú účasť na podpore projektu a
investovaní na trase Balkánskej Silk Road (ktorý mal bežať paralelne s balkánskym streamom a
ktorý ma prispievať ku posilneniu regionálnou a miestnou podporou.

Peking je Balkánska “posledná nádej”

Doteraz nebolo uvedené, že rusko-čínske strategické partnerstvo je určené ku revolúcii európskeho
kontinentu s infúziou multipolárneho vplyvu pozdĺž balkánskeho koridoru,
Bohužiaľ sa USA dočasne podarilo zabrzdiť balkánsky Stream, čo
znamená, že balkánska Silk Road je v súčasnosti jediným životaschopným multipolárnym megaprojektom
tiahnuci sa cez región. Z tohto dôvodu, Čína, nie je proti Rusku, ktoré nesie pochodeň
multipolarity cez Balkán, hoci Peking je samozrejme čiastočne závislý na ruskom vplyve
na balkáne kde im pomôže zabezpečiť ich spoločné geostrategické ciele a pomôcť ich previesť do reality.
V každom prípade,
balkánska Silk Road je pravdepodobne v súčasnej dobe dôležitejšia ako balkánsky potok , a ako taký, je
hodný, aby sa mu venovala zvýšena pozornosť v strategických detailoch, aby sa lepšie pochopilo, prečo
predstavuje poslednú multipolárnu nádej na Balkáne.

Koncepcia pre balkánsku Hodvábnu cestu bola niekoľko rokov riešení, a vďačí za svoju genézu
Číne Jeden pás jedna cesta (“nová hodvábna cesta”) politika budovania celosvetovej spájacej infraštruktúry.
Táto snaha bola vymyslená, aby sa vyriešila dvojaká problematika vytvárania príležitostí pre čínu
odchádzajúce investície a komplementárne pomáhajúce geostrategické regióny v ich snahe dosiahnuť
oslobodzujúcu multipolárnosť. Do oblasti štúdie sa vzťahuje, balkánska Silk Road je regionálny
prejav tohoto ideálu, a je to v skutočnosti súčasť širšieho Čínskeho záberu krajín strednej a
východnej Európy.

Formát pre mnohostrannú interakciu bol formovaný v roku 2012 v rámci prveho vôbec Čínsko – Stredno
východno Európskeho (CEEC-Čína) summitu vo Varšave, a udalosť dva roky neskôr v Belehrade priniesla
nápad pre vysokorýchlostný železničný projekt Budapešť-Belehrad-Skopje – Atény , ktorého cieľom
je prehĺbenie ekonomickeho prepojenia oboch strán.
Summit 2015 v Suzhou produkoval strednodobý program pre roky 2015-2020,
ktorý okrem iného navrhuje vytvorenie spoločného
financovania na dodávky úverov a investičné prostriedky na tieto a ďalšie projekty.
V Xinhua sa účastníci dohodli na dokončeni etapy projektu Budapešť-Belehrad do roku 2017.

Strategický kontext:

Čo to všetko znamená, že Čína urýchlila svoje diplomatické, ekonomické a inštitucionálne vzťahy so
strednou a východnou Európou za pár rokov, a neuveriteľne sa stali popredným hráčom v regióne
To možno
vysvetliť sa to dá len tým, že Čína je atraktívna ekonomika ktorá presahuje všetky druhy politických
hraníc, ako aj doplnkové ambície, že východoázijský drak prehlbuje svoju prítomnosť na celom
svete.
Tieto dva spoločné faktory sa spájajú do impozantnej súčasťi rozsiahlej stratégie Číny, ktorá sa snaží
využiť nevyhnutné hospodárske návnady vo vedení svojich partnerov (najmä tých, ktorý zastupujú
unipolárny svet) pozdĺž dráhy hmotných geopolitických zmien cez generačné obdobie. Ak sa chceme vrátiť
späť ku balkánskej Hodvábnej ceste, tá predstavuje pre Peking primárne vozidlo v dosiahnutí jeho dlhodobej
stratégie, a dôvody sú aj geo-ekonomicke a ako sa predpokladá, fungovanie bude vysvetlené v nasledujúcej
časti. Pred tým, je však, dôležité pripomenúť, prečo sú USA tak strašne proti hospodárskej spolupráce Číny s
Európou, a prečo plánujú ísť tak ďaleko, že konštruujú deštruktívne Hybridné vojny.

Geo-ekonomické základy:

Geo-ekonomické zdôvodnenie pre balkánsky Silk Road je evidentný, a môže sa to ľahko vysvetliť tým,
že sa zaoberá väčšími oblasťami v strednej a východnej európe, ktorú predvídajú pripojiť. Juhovýchodný
Európskym poloostrovom priamo prechádza do každého z týchto dvoch regiónov, a s maďarským centrom v Budapešti
je to
geograficky v centre tohoto širokého priestoru. V súčasnosti tu nieje žiadny
spoľahlivý severojužný koridor spájajúci Maďarsko a trhy okolo neho (najmä Nemecko a Poľsko) ku
gréckym stredomorským prístavom, čo znamená, že čínsky námorný obchod s týmito prednými ekonomikami
,musí fyzicky oboplávať celý európsky polostrov. Balkánska Silk Road zmení všetko a vynecháva
dni zbytočnej prepravy tým, že európsky tovar lahko prejde do gréckeho prístavu Pireus a
pohodlne sa dostane do Suezu. To šetrí čas a peniaze, čím je trasa výhodnejšia a efektívnejšia
pre všetky zúčastnené strany.

V budúcnosti by stredné a Východoeurópske ekonomiky mohli dodávať svoj tovar cez Rusko na ceste do Číny
cez Eurasijský pozemný most, ale zároveň, že by mohlo byť prospešné z hľadiska výrobcov a spotrebiteľských vzťahov,
ale nevýhodné pre predajcov, ktorí plánujú len re-exportovať tovar inde vo svete. Ak chceme využiť
dynamický ekonomický vývoj v súčasnosti to už prebieha vo východnej Afrike a južnej Ázii (
a je to najlepšie pre podnikateľské subjekty.

Geo-ekonomicky povedané, neexistuje lepšie
miesto ako Piraeus, pretože je to najbližší prístav na európskej pevnine pre Suezský prieplav, ktorý
je potrebné prejsť, aby bol prístup k vyššie uvedeným cielom (teda ak
sa podnikateľia v EÚ rozhodnú priamo vyvážať svoj tovar tadeto, a nepoužívať čínskeho prostredníka).

Pripojenie vysokorýchlostneho železničného koridoru ku prístavu Piraeus známe ako balkánska Hodvábna cesta je
infraštruktúrny predpoklad, a jeho úspešné dokončenie by viedlo k významnému zvýšeniu európskeho obchodu
so ziskom presmerovaným smerom k Číne a iných rozvíjajúcich sa ne-západným miestam, ako je india a Etiópia.
USA sa obáva že stráca svoju pozíciu v EÚ ako dobrý obchodný partner a čoskoro by mohlo viesť k rýchlemu
rozstrapkaniu jeho hegemonickej kontroly.

Pri pohľade spät, balkánska Silk Road je posledná nádej EÚ na vek, ktorý má multipolárnu
budúcnosť ako nezávislá na celkovej americkej kontrole, čo je dôvod, prečo je to tak geopoliticky
nevyhnutné pre Rusko a Čínu, aby projekt dokončili. Nevyhnutná nová studená vojna a strety
znamenajú, že Balkán bude aj naďalej jedným z hlavných body vzplanutia tohoto nebezpečneho proxy boja,
a to napriek hierarchickemu prepínaču jeho multipolárnych protagonistov.
Andrew Korybko americký politický komentátor

Preklad Pepe WarsOnline/Casus Belli

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/sets/warsonline

Stream

Archív