KTO PAŠUJE MIGRANTOV Z AFRIKY V PRIEMYSELNOM MERADLE.

12. dec 2016

KTO PAŠUJE MIGRANTOV Z AFRIKY V PRIEMYSELNOM MERADLE. 1

Dva mesiace, s použitím MarineTraffic.com, sme sledovali pohyb lodí vlastnených niekoľkými mimovládnymi organizáciami, a s
využitím dát z data.unhcr.org. Sme sledovali príchody afrických imigrantov do Talianska. Ukázalo sa, že sme boli svedkami
veľkého podvodu a nedovolenej dopravy migrantov do EU.

Mimovládne organizácie, pašeráci a mafie v súčinnosti s Európskou úniou dodali tisíce ilegálnych prisťahovalcov do Európy pod
zámienkou záchrany osôb, a talianska pobrežná stráž koordinovala s nimi svoju činnosť.

Obchodníci s ľuďmi sa obracajú na talianske pobrežné stráže v predstihu aby získali podporu a vyzdvihnutie svojho pochybného nákladu.

Lode NGO sú zamerané na “záchranu” a zachraňuju priamo v Líbyjských prístavoch.
Medzi 15 loďami, ktoré sme pozorovali boli buď vlastné alebo prenajaté mimovládnymi organizáciami a pravidelne opustili svoje talianske prístavy, išli na juh, zastavili pred dosiahnutím líbyjského pobrežia, vyzdvihli svoj ľudský náklad, a otočili kurz späť 260 míľ do Talianska, hoci prístav Zarzis v Tunise je len 60 míľ od “záchranného” miesta.

Jedná sa o Organizácie: MOAS, Jugend Rettet, Stichting Bootvluchting, Médecins Sans Frontières, Save the Children, Proactiva Open Arms, Sea-Watch.org, Sea-Eye and Life Boat.

Skutočným zámery ľudí za mimovládnymi organizáciami, nie sú jasné. Ich motívom môžu byť peniaze, a nečudoval by som sa , keby sa ukázalo, že to tak bolo.

Môžu byť tiež politicky riadený; Činnosť organizácie z Malty , Moas takto obchoduje s ľuďmi do Talianska čo je najlepšou zárukou,
že sa prisťahovalci nebudú ukazovať na maltskom pobreží.
Moas je riadená maltským námorným dôstojníkom ktorý je na Malte dobre známy za jeho zlého zaobchádzanie s migrantami

Je tiež možné, že tieto organizácie sú riadené naivnými “lidumilmi”, ktorí nechápu, že nimi ponúkané služby sú ako magnet na ľudí
z Afriky a teda chtiac nechtiac pôsobia viac smrteľných úrazov, nehovoriac o tom, že ich akcie už destabilizujú Európu.

Zámery a činy týchto organizácií sú trestné, pretože väčšina týchto migrantov nie je oprávnených na udelenie azylu a skončia v
uliciach Ríma alebo Paríža a oslabujú Európsku stabilitu a zvyšujú rasovo motivované sociálne napätie.

Brusel vytvoril osobitnú legislatívu na ochranu proti obchodu s ľuďmi a Vo vyhradenej časti je písané
Pri vyhľadávaní a záchrane “súkromní námorníci a mimovládne organizácie, ktorý pomáhajú pri záchrane z mora
v Stredozemnom mori by nemali dostať trest za poskytnutie takejto pomoci.”

Počas dvoch mesiacov odo dňa začiatku nášho pozorovania, sme videli prevoz najmenej 39.000 Afričanov ktorých ilegálne prepašovali do Talianska a bolo to vykonané s plným súhlasom talianskych a európskych inštitúcií.
* * *

V októbri sme zistili, že štyri mimovládne organizácie naberajú ľudí v líbyjských teritoriálnych vodách.
Máme dôkazy, že títo pašeráci oznamujú ich činnosť v predstihu talianskym orgánom.

Desať hodín pred tým ako migranti opustili Líbyu Talianska pobrežná hliadka oznámila mimovládnym organizáciám “záchranu” na presnom mieste.
Takto Taliansko a MVO obchodujú s prevádzačstvom.

Organizácia Moas má úzke väzby s neslávnou americkou vojenskou organizáciou “Blackwater” teraz pôsobiaca pod menom “ACAD” a americkou armádou a maltským námorníctvom.  Jednoducho “Američania a Moas trajektujú migrantov do Európy”

 

Pepe WarsOnline

NGOs are smuggling immigrants into Europe on an industrial scale

 

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/sets/warsonline

 

Stream

Archív