TERROR V JUHOVÝCHODNEJ AFRIKE – SOMÁLSKO

29. okt 2016

al-shabaab-5-e1379892587940

Od pádu somálskej vlády v roku 1991, neustály boj a chaos pohltil celú krajinu. Korupcia, násilie, silné vonkajšie vplyvy a neistota
sú niektoré z faktorov, ktoré sú bežné v denno dennej politike Somálska. Pri tomto všetkom sa, radikalizujú extrémistické skupiny a
začali preberať kontrolu spoločnosti, najmä na juhu krajiny. Aš-Šabáb bol pôvodne vytvorený zo skupiny Al-Itihaad Al-Islamiya,
ktorá sa objavila pri zmene režimu v deväťdesiatych rokoch. Al-Itihaad al-Islamiya (AiAi) bola zameraná na realizáciu silného zákona šaría, a zabezpečenie strategických miest v krajine a prinášť poriadok a kontrolu u predtým bezprávnych oblastiach.

Hoci sa to môže zdať ako dobrý plán, ktorým sa stanoví nejaký poriadok v chaotickej oblasti, aj napriek šaría, je to lepšie než
celkové bezprávie;

Etiópska vláda mala iné plány. Susedný štát, Etiópia, ktorý je prevažne kresťanský, videl v vzostupe islamizmu,
Wahhabismu a Salafizmu vážnu hrozbu pre Somálsko. Al-Itihaad al-Islamiya rovnako ako Zväz islamských súdov (ICU) boli zničené etiópskymi vojenskými operáciami v rokoch 2004 až 2006, ale hardcore prvky týchto organizácií ešte fungujú, a tým je Al Shabaab, alebo “mládež” .
Vzostup Al Shabaab z tieňa bol pomerne rýchly, skupina rýchlo rástla z jadra len 33kusov až do sily viac ako 5000 vojakov v čase
kratšom ako štyri roky. Ich motivácia a hlavný cieľom v tej dobe bolo vyhnať etiópskej sily zo zeme; Samozrejme, že to muselo byť
spravené silným povstaním, ktoré viedol Aš-Šabáb. Hoci sa Etiópčanom podarilo potlačiť JIS a AiAi, Aš-Šabáb nezlikvidovali
kedže bol oveľa radikálnejší vo svojich predstavách vykonávania práva šaría a nejakej formy islamského kalifátu.

Tvrdé Etiópske vojenské akcie utvrdili v Somálcoch “náboženské názory a vytvorili živnú pôdu pre šírenie extrémnej náboženskej
ideológie,čo pomohlo náboru a financovaní Al Shabaab na oveľa jednoduchšie.

Po stiahnutí etiópskych síl v roku 2009, nastal v Al Shaabab rozkol:
dve protichodné frakcie sa snažili vnútiť svoje vlastné názory a učenie do tejto skupiny.
Jedna bola vedená Sheikh Aweysom, duchovným vodcom ktorý riešil zásadne domáce ciele, a Sheikh Moktar Ali Zubeyr tiež známy ako godan
(vyučený v Pakistane), ktorý mal ambicióznejší a extrémistický program, ktorý nakoniec zvíťazil a prevzal kontrolu nad skupinou.

V tej chvíli sa agenda Al Shabaab zmenila z nacionalistickej ku viac globálnej a ideologickej rétorike, čo skončilo sľúbením vernosťi
Usámu bin Ládinovi a podpore džihádu al-Káidy v Africkom rohu.

Hoci sa vplyv Aš-Šabáb v priebehu niekoľkých posledných rokov znížil, a to predovšetkým z dôvodu nových bojisk
v Sýrii a Líbyi, skupina stále predstavuje závažnú hrozbu v regióne a s vysokou pravdepodobnosťou rozširuje svoj vplyv ďalej do Sahelu a tiež v Jemene. Cez ich tragické cesty ich vodcu, godana v roku 2014, jeho nástupca Abu Ubaidah, túži ísť v jeho stopách.

Toto môže byť videné v ich stálych nájazdoch a obťažovania v Mogadiše kde útočia predovšetkým mimovládne organizácie (MVO) a priestory Organizácie Spojených národov (OSN) , rozširujú svoj vplyv v Keni, čo priťahuje mladých bojovníkov a zriadili nejaké obmedzené vlády v niektorých častiach krajiny, ktoré sú pod kontrolou Aš-Šabáb.

Než pôjdeme hlbšie do pochopenia štruktúry Al Shabaab, musíme najprv zistiť doktríny a ideológie tejto radikálnej skupiny.
Väčšinu času, je skupina popisovaná ako sunnitská extrémistická organizácia doplnená Salafizmom a Wahhabismom.

Okrem toho má Aš-Šabáb prísnu politiku proti Takfirom (zlým moslimom), ktorí zvyčajne dostanú horšie (tresty, ako je
ukameňovanie a popravy).

Prax Salafizmu a Wahhabismu slúži nielen ako akási ideológia, ale aj ako nástroj na získavanie finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky väčšinou dodávajú niektoré štáty Perzského zálivu , pokiaľ ide o financovanie organizácií s týmto typom
doktríny.

Jedným z najdôležitejších cieľov je vytvorenie fundamentalistického islamského štátu v Africkom rohu; to by malo zahŕňať
nielen Somálsko ale Etiópiu, Keňu a Džibuti. Rôzni analytici uvádzajú, že tieto radikálne panislámské nápady pochádzajú od AiAi
,ktorá bola predchodcom Al Shabaab a dodávala školenia a potrebný výcvik pre budúcich vodcov “mládeže”.

Koncept AiAi, a neskôr ICU, je dôležitý pre pochopenie zložitej štruktúry Al Shabaab.
Hoci sú radikálny ale nie je to monolitické usporiadanie ; kmeňové predely a vnútorné trhliny sú pomerne časté, zvlášť keď sa iný
predstavitelia vnútri skupiny snažia prevziať kontrolu nad skupinou, Sú rozdiely v ich pôvode a školeniach, rovnako ako indoktrinácia
obvykle vedie ku konfliktom priamo medzi nimi.

Ahmed Abdi godan, zvíťazil nad týmito vnútornými konfliktami v roku 2011 až 2013, čo naznačuje, že v základnej skupine členov
vtedy bola rovnaká náb. náuka.

Pred godanovým víťazstvom, bolo jadro vedenia Al Shabaab heterogénne so silnými nacionalistickými a politicky pragmatickými znakmi, ako u Hassana Dahir Aweysa a Mukhtar Roobowa. Po “očistení” vedenia, videl godan jasnú budúcnosť, ktorá je zrejme výrazná príslušnost ku al-Káide. Po oficiálnom pripojení ku al-Káide v roku 2012 začali tieto dve organizácie úzku spoluprácu a ďalšiu
indoktrináciu a výcvik nováčikov. Al-Kájda hrala tiež hlavnú úlohu v rozširovaní vízie Aš-Šabáb , pokiaľ ide o globalizovanie džihádu
rétoriky a propagandy. Zavádzanie silného práva šaría sa stalo pravidelným; ako tresty ukameňovaním, popravy a amputácie sú rovnaké aj pre zločincov a tiež pre odpadlíkov.

Štruktúra vojenskej organizácie Al Shabaab, sa skladá z piatich útvarov / brigád:

Abu Dalhem Al-Sudaani : Dolná a Stredná Juba
Sád Bin Mu’aad : Gedo
Bangah Nabhani : Bay a Bakool
Ali Bin Abu Talib : Benadirské, Lower Shabelle, Middle Shabelle
Khalid Bin Wliid : Hirano, Mudug, Galgaduud
Liwaa’ul Qudus : Východný Sanaag a region Bari”Sharqistan”

Okrem týchto formácií je dôležitá štruktúra vnútri Al Shabaab názvu “Amniyaad”. Amniyaad je niečo, čo sa podobá na tajnú políciu;

Spočiatku mali na starosti poskytovanie prieskumu,špionáže (najmä pre interné účely), ale godanovi sa podarilo posilniť svoje postavenie a dal im oveľa širšie kompetencie.

Vnútorná koherencia Aš-Šabáb sa do značnej miery spolieha na prácu Amniyaad, najmä v Mogadiše a okolí.
Niektoré spoločné taktiky používané touto “tajnou políciou” je cielené zabíjanie / atentáty, bombardovanie a aplikácia improvizovaných výbušných zariadení (IED). Amniyaad je tiež zodpovedné za vytváranie novej taktiky, aby sa zlepšil asymetrický boj Aš-Šabáb.

V neposlednom rade je tu sekcia médiá, Al-Kataib: výroba obrazových materiálov pre globálne i domáce publikum je využívané pre šírenie teroru, ako aj na účely náboru.

Taktiky a stratégie, ktoré sú realizované Al Shabaab sú silne založené na miestnych znalostiach a skúsenostiach veteránov a bojovníkov, ktorí pôsobili v predchádzajúcich radikálnych organizáciách v deväťdesiatych rokoch.

Nieje žiadne prekvapenie že mnoho členov Al Shabaab bolo aktívnych v priebehu deväťdesiatych rokov, a to najmä počas etiópskej inervencii v Somálsku.

Taktiež boli pod ich vedením v Aš-Šabáb odborné znalosti v týchto bojoch vítané, aby mohli cvičiť nových regrútov a zlepšlili všeobecné bojové schopnosti.

Hlavným aspektom taktiky a stratégie používanej v tejto radikálnej organizácii je asymetrický boj, na ktorý treba široké znalosti a
presnosť.

Skupina bola opatrná, pokiaľ išlo o veľké boje proti väčšiemu množstvu a lepšie vybaveným protivníkom a väčšinou stiahli svoje sily s
cieľom reorganizovať sa a zaútočiť v pravú chvíľu.

Táto taktika sa ďalej zdokonalila godanom, ktorý v rámci skupiny decentralizoval veľa orgánov, a stal sa pružnejší
a aktívnejší. Kapitáni alebo regionálni “guvernéri” boli menovaní, vrátane poľných veliteľov, ktorí majú lepšiu schopnost
zhromažďovania (Amniyaad), a prácu kontrarozviedky a lepšie velenie vojsk. Táto decentralizácia dovolila Al Shabaab ľahko sa presunúť do partizánskej vojny v rokoch 2013 a 2014 kedy sa somálskej vláde podarilo rozšíriť svoju kontrolu nad hlavnými mestami, a to najmä v južnej časti krajiny.

Džihádisti so svojimi obrovskými znalostami regiónu, utiekli na vidiek a pokračovali v boji.
Keďže riadili niektoré obývané oblasti, bol v nich rastúci pocit strachu z dôvodu sporadických útokov a odplaty .

Na rozdiel od svojich protivníkov, Aš-Šabáb je veľmi mobilný, čo mu dáva výhodu, pokiaľ ide o boj v
mestských oblastiach. Konštantné nájazdy a tlak, ktoré udržujú vďaka ich sieti bojovnikov, dáva Amniyaad veľa voľnosti pri vykonávaní atentátov či dokonca samovražedných útokov.

Prúd zahraničných bojovníkov do skupiny, najmä tých z Iraku a Afganistanu rozšíril vedomosti vojenských a partizánskych taktík v
niekoľkých hlavných aspektoch:

Rozsiahle využívanie IED /nástražných systémov/ a samovražedných atentátnikov nebolo v minulosti v Somálsku bežným javom.
Bojové jednotky sa skladajú z deviatich členov, na rozdiel od pravidelnej somálskej armády, ktorá praktizuje 11 členov v jednotke,
a etiópska armáda so šiestimi členmi v jednotke.

Al shabab dáva ťažký dôraz na pechotu.
Vysoká mobilita jednotiek musí byť kvôli obmedzenému počtu členov a širokému okoliu, ktoré treba pokryť.

Al Shabaab drží zvyčajne svoje vojsko na hraniciach oblastí, ktoré má pod kontrolou, zatiaľ čo
v mestských oblastiach alebo mestských centrách je ich málo. Napriek tomu to má silné psychologické účinky strachu z odvety
a udržuje občanov v strachu, ktorí nie sú schopní vzbury proti ich agresorom.

Dve hlavné zbrane z arzenálu Aš-Šabáb sú IED a samovražedný atentátnici: spoločný nástroj rôznych salafistov /
a Wahhabistické teroristické organizácie. Al Shabaab tiež implementuje brutálnu taktiku pre začanie potýčiek.

Hoci sa zvyčajne zameriavajú na vládne / vojenské či medzinárodné inštitúcie, skupina sa vždy snaží bojovať v husto obývaných
oblastiach.

Je zaujímavé, že napriek tejto krvavej stratégii, nie sú vatšie tlaky z domácej populácie proti tejto teroristickej organizácii.

Nábor a výcvik príslušníkov Al Shabaab obvykle prebieha v Somálsku a Keni, ale aj na cudzích kontinentoch ako v Európe a Severnej
Amerike (v USA), Táto Organizácia začala ako populistická militaristická skupina so zameraním na mladšie časti populácie
(aby zostali verný svojmu menu, Al Shabaab / “mladost”) pre mobilizáciu do neustáleho boja s domácimi i zahraničnými faktormi.

Vďaka svojemu náborovémmu programu, si Al Shabaab rýchlo uvedomil, že pri cieli zhromaždiť nových regrútov s myšlienkou viesť džihád je potrebné neustále tlačiť propagandu na dennej báze.

Na pravidelný prísun nových regrútov potrebujú populáciu a pôdu, z ktorej ich môžu zhromažďovať.

Tieto faktory tlačili Aš-Šabáb, ku zamieseniu sa do somálskej spoločnosti, čo niektorí bývalí členovia uviedli (ktorí sú často deti
alebo mladiství), organizácia poskytuje mobilný telefón a mesačný plat vo výške 50 dolárov, čo je pre mladých ľudí v Somálsku celkom
slušný plat. Existujú tri základné princípy, na ktorých Al Shabaab regrutuje svojich členov:

Použitie da’wa [doslovne znamená “doručenie predvolania” alebo “Výzvy” čo má silný vplyv na mládež hlavne preto, že obvykle postrádajú akékoľvek hlbšie náboženské znalosti.
To sa často vykonáva pomocou rôznych propagandistických techník, vrátane videa, kníh a kázania o dôležitosťi džihádu.

Ekonomická motivácia tiež hrá dôležitú úlohu. Ako som už spomenul, 50 dolárov môže znamenať veľa pre mladého muža v somálskej
spoločnosti.

Násilie je v Somálsku každodenným javom a ľudia sú už na to zvyknutí a organizácia ako Al Shabaab im prináša prevažne zisk.
Platba za zabitie jedného muža môže podporiť niečiu rodinu na určitú dobu.

Záverečná časť je de-socializácia a resocializácia nových regrútov. Tento proces môže byť pre teroristickú organizáciu veľmi prospešný, pretože to zvyčajne podporuje ďalšie zjednotenie nových členov.

Nútený odvod nie je výnimkou. V oblastiach, ktoré ovláda Aš-Šabáb môže často prebiehať nútený nábor, aj keď presná hranica medzi
násilným a “normálnym” náborom, nie je vždy jasná. Tí, ktorí sú násilne pripojený ku skupine sú často izolovaný od okolitého sveta,
a sú neskôr spoločne s ostatnými regrútmi, ktorí sa dobrovoľne pripojili ku skupine (to sa zvyčajne vykonáva v rámci odbornej prípravy).

Toto neustále náhodné regrutovanie ich nakoniec mieša dohromady a nakoniec sú z nich plnohodnotní džihádisti.
Ukázalo sa byť trochu účinnejšie, regrutovať niektoré politické menšiny ktorým dáte pocit príslušnosti ku nejakej silnejšej organizácii.

Súčasť náboru je tiež vykonávaný v školách alebo v náboženských inštitúciách, kde môžu šejkovia zvyčajne dotlačiť mladších ľudí na cestu šaría a nakoniec do Al Shabaab.

Financie sú faktorom, ktorý hrá významnú úlohu vo fáze náboru nie sú iba pre bojovníkov, samovražedných atentátnikov alebo zabijakov;

Al Shabaab zamestnáva pracovníkov rôznych povinností v rámci skupiny.
Jednou z týchto pozícií je klerikálna povinnosť. Väčšina školení sa vykonáva v Somálsku kvôli nedostatku pôsobenia vlády a vojenskej
kontroly.
Aš-Šabáb je schopný riadiť vysoko špecializované výcvikové tábory bez väčšiehoh rušenia od vlády Somálska.
Existuje niekoľko výcvikových táborov, ktoré sú špecializované pre boj v Ras Kiamboni, tábory pre samovražedné atentáty v
Elberde a Mogadiše a rukojemnícke sústredenia v Arfid.

Objavili sa aj správy o Al-Kajdy agentmi, ktorí majú inštruktora povinnosti, niektoré z nich sú z Pakistanu / Afganistanu a
niektoré pochádzajú z Arabského polostrova. Tieto kurzy zvyčajne trvajú po dobu šiestich mesiacov, po ktorej noví regrúti stanú
plnoprávnymi členmi organizácie. Účastníci sú tiež môcť vybrať, ktorá vetva Al Shabaab chcú vstúpiť; Možnosti zahŕňajú bojové jednotky, tvorcov bomby alebo bezpečnostného aparátu na Amniyat.

Mnoho z teroristických či povstaleckých skupín má dva hlavné princípy financovania, ktoré zahŕňajú “koristné a nekoristné” zdroje.
Tieto zdroje môžu zahŕňať diamanty, narkotiká, plyn a podobné bohatstvo, ktoré sa dá na území nadobúdať.

Vzhľadom k tomu že Al Shabaab postráda tento spôsob financovania, organizácia bola nútená vytvoriť inovatívny spôsob získavania
finančných prostriedkov. Táto nová metóda môže byť definovaná ako finančná kontrola a sledovanie peňažných tokov.

Táto kontrola sa vzťahuje na domáce aj externé financovanie a je priamo riadená skupinou, takže sa nespolieha na tretie strany.
Správa OSN z roku 2011 naznačuje, že Al Shabaab sa podarilo zhromaždiť okolo 100 miliónov dolárov z poplatkov na letiskách a námorných prístavoch, daní z rôzneho tovaru a kontrolných bodov, príspevkami na džihád a vydierania odôvodnom náboženskými povinnosťami.

V záujme zachovania “zdanenia” a zdravých finančných tokov musí prebiehať dobrá správa vecí verejných a disciplína čo je nevyhnutné.
Týmto spôsobom Al Shabaab si urobil celý rad správnych orgánov, ktoré sú oveľa účinnejšie ako somálska vláda.

Tieto subjekty zahŕňajú Maktabatu Maaliya (ministerstvo financií), ktorý má domáce aj medzinárodné zodpovednosti.

Na miestnej úrovni, pokiaľ ide o zhromažďovanie daní, Amniyat v tom hrá kľúčovú úlohu, zatiaľ čo Maktabatu Maaliya je zodpovedná za makro-ekonomiku a rozvoj (príklad: upravujúvývoz uhlia). Tieto “inštitúcie” dávajú zmysel vlády a poriadku. Pre ľudí, ktorí žijú
v stave trvalého zmätku sú tieto správne orgány, ktoré boli vyvinuté podľa Al Shabaab, sú vnímané ako viac či menej dobrá vec; ale tiež pomáhajú organizácii udržať svoje obyvateľstvo a nábor bez použitia brutálnej sily.

Vedľa domáceho toku finančných prostriedkov, ktoré sú spoľahlivé a ľahko ovládateľné, majú tiež externé zdroje financovania.
Externé zdroje zahŕňajú somálske diaspóry a “hlboké vrecká” jedincov, ktorí sympatizujú s rétorikou alebo majú iné záujmy a
darujú do tejto skupiny finančné prostriedky .

Podľa niektorých odhadov 14% somálskeho obyvateľstva žije v zahraničí. Títo ľudia majú určité morálne povinnosti, ale
aj príbuzných, ktorí potrebujú pomoc doma. Veľa z nich potrebuje pomoc, ktorá je dodávaná zo somálskej diaspóry a niekedy príde
z Al Shabaab .

V minulosti, a to najmä, keď bol aktívny ICU, cudzia pomoc prichádzajúca pre Somálčanov aj zo zahraničia bolo relatívne jednoduché
získať. Našťastie sa dnes tento druh “cudzej pomoci” sa dramaticky znížil, väčšinou kvôli medzinárodným opatreniam proti tým, ktorí
financovali Aš-Šabáb a je na nich v Somálsku stíhanie.

Skupina má tiež takzvaných darcov čo majú “hlboko do vrecka” . Títo darcovia pochádzajú z celého sveta,
a keď Al Shabaab sľúbil vernosť al-Kájde, sa stali pre týchto darcov oveľa atraktívnejší.

Motivácie pre darovanie veľkého množstva peňazí pre teroristické organizácie sú rôzne a zahŕňajú:

vykonávanie proxy džihádu tým, že sa darujú veľké sumy peňazí radikálnym organizáciám a sponzorujú tieto druhy organizácií od darcov ktorí sami o sebe nemôžu byť fyzicky prítomný, a cez túto organizáciu dosiahnu česť za vedenie proxy džihádu.

Roku 2013 US Treasury Umajr Al-Nuaymi (Katarský podnikateľ) naznačuje, že financoval Aš-Šabáb s viac ako 250.000 dolármi.

Hoci Al Shabaab podporuje globálny džihád, stále má darcov, ktorý podporujú nacionalistickú náuku o minulosti.

Po spojení sa s al-Kájdou (ktorá je prísne orientovaná ku globálnemu džihádu), je pravdepodobné, že niektorí z darcov, tuzemský i
zahraničný, ktorí podporujú nacionalistické doktríny, znížia darované finančné prostriedky
kvôli tomuto posunu v cieloch a doktrínsch Aš-Šabáb. Na to dokonca poukázal aj bývalý vodca al-Kájdy Usáma bin Ládin.

Organizácia, Al Shabaab preukázala pôsobivý talent pre plánovanie, stratégiu a vojenské taktiky, ktoré nemožno podceňovať.
Ich sociálne korene v Somálsku sú stále hlboko zakorenené.

Podľa niektorých správ z roku 2014, táto skupina stále kontroluje veľa častí z južnej časti krajiny.
So vzostupom islamského štátu a chaosu, ktorý zachvátil väčšinu severnej Afriky a Stredného východu, Aš-Šabáb propaguje pravidlo šaría, ale zmiernili kontakty z al-Kajdou a podporujú myšlienku islamského kalifátu.

Hoci je panislámská idea silná, rétorika Aš-Šabáb sa drží silnou spojitosťou z vnútornými záležitostami; toto môže byť videné v ich
spôsoboch financovania prostredníctvom daní.

Cez ich prísne spôsoby výkonu práva šaría v Somálsku, Al Shabaab nemusí nutne predstavovať
najväčšiu hrozbu alebo najväčší problém, a preto je tu absencia akéhokoľvek závažného povstania u miestnych obyvateľov proti tejto
organizácii.

K dispozícii sú aj praktické výhody poskytované skupinou Al Shabaab, rovnako ako náboženská výchova a akési základné
inštitúcie a správa.

Sociologická sféra a posilnené vzťahy tejto radikálnej organizácie s domácou populáciou, nebude ľahká úloha odstránniť .
Z Geopolitického hľadiska, Al Shabaab nepredstavuje momentálne vážnu hrozbu.

Na rozdiel od islamského štátu a al-Kájdy, postrádajú logistickú a cudziu podporu, aby dosiahli šírší teror v globálnom meradle.
Na druhú stranu, predstavujú vážnu hrozbu pre tento región; niečo podobné možno pozorovať u Boko Haram.

Somálsko má prístup k Adenskému zálivu a blízkosť Jemenu a Červeného mora môže slúžiť nielen záujmom Al Shabaab, ale aj
zahraničným organizáciám, ktoré sú prítomné v Jemene a udržiavajú styky s Al Shabaab.

Regionálny vplyv Aš-Šabáb môže byť nebezpečný, kôli nestabilite v regióne Sahel. Ak sa Al Shabaab podarí využiť konfliktov na Strednom východe a v Líbyi, môže ďalej rozšírovať do oblasti Sahelu.
Oni už majú vzor islamský štát, ktorý využíva rôzne regióny a krajiny, aby nedochádzalo k ich úplnému odstráneniu.

Etiópsky priamy vojenský angažmán v minulosti zničil dve radikálne organizácie, ale tiež vytvorili tretiu, ktorá je oveľa silnejšia ako
jej predchodcovia.

To znamená, že prístup musí byť vykonaný cez mäkké sily, politické zmierenie, podporu mediácie, politické a
náboženské vzdelávanie, vojenskú podporu a pomoc. Iba v prípade, že si cudzie mocnosti uvedomia boj Somálčanov “,
môže existovať nádej na celkové odstránenie radikálnych organizácií v danej krajine.
MA IGOR Pejić , v srbskom Belehrade.

preklad Pepe: WarsOnline

 

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/sets/warsonline

 

 

Stream

Archív