ČÍNSKA VOJENSKÁ ANGAŽOVANOST V AFRIKE

17. okt 2016

header_africa_china-670x220

Napísal Igor Pejic pre SouthFront ; Editoval Desi TZONEV preklad Pepe Warsonline.

Politické vzťahy medzi Čínou a africkými štátmi sa začali vyvíjať keď africké štáty získali nezávislosť v priebehu druhej polovice 20.
-tého storočia.

Čína sa stala významným partnerom na nevyužitých trhoch v mnohých afrických krajinách, najmä po roku 1971, kedy Čína získala stále
kreslo v Rade Organizácie Spojených národov (OSN). Čínske ekonomické, vojenské a politické záujmy na africkom kontinente
boli ešte evidentné v 50. rokoch. Počas konferencie v Bandungu , ktorá sa konala v roku 1955, sa 29 afrických a ázijských štátov snažilo
podporovať ďalšiu spoluprácu v oblasti ekonomiky a kultúry. Hlavným cieľom tejto konferencie v krajinách tretieho sveta bolo
mierové spolužitie, ktoré bolo formulované Čínou a Indiou, a zahŕňalo nasledujúce témy:

Vzájomný rešpekt k suverenite a územnej celistvosti
Vzájomné neútočenie
Nezasahovanie do vnútorných záležitostí toho druhého
Rovnost a vzájomný prospech
a mierové spolužitie

Okrem týchto mnohostranných zásad, tam bolo tiež päť hlavných kľúčových bodov, ktoré ďalej posilnili v 70.
rokoch čínsko-africké vzťahy uviedol profesor Bruce D. Larkin:

Celkový počet afrických krajín s diplomatickými stykmi prudko vzrástol v 70. rokoch (v roku 1967, bolo 13 misií v Afrike,
a v roku 1974 tam bolo asi 30 diplomatických misií);

Čína sa stala členom Bezpečnostnej rady OSN v roku 1971 (a bola ohromne privítaná väčšinou afrických krajín);
Tanzánia, železnica v Zambii bola v stavebníctve jedným z najväčších projektov podpory na kontinente, z čoho vyplýva, že
boli Číňania pripravení sa naďalej zaviazať Afrike, a ku stavbe jej infraštruktúry;

Čína stále podporuje nacionalistické hnutia po celom kontinente a požaduje nezávislosť a koniec imperializmu;
Čína zdôraznila, že je dôležitá dichotómia /delenie sa/ medzi svetovými veľmocami a slabšími krajínami (tretieho sveta), s dôrazom
na potrebu pomoci ich prežitia.

Po týchto počiatočných krokoch, začala Čína voči africkým krajinám s ekonomickou, vojenskou a technickou podporou, čím sa vložili
oveľa hlbšie do africkej spoločnosti.

Jedným z hlavných a pravdepodobne najdôležitejších dôvodov, prečo bola Čína tak ľahko prijatá v Afrike je že na
Číňanov nikdy nepozerali ako na nadriadených, ale skôr ako podobnú alebo rovnakú spoločnost, ktorá bojovala za svoju zvrchovanosť a
slobodu proti koloniálnym mocnostiam. Význam tohto “sme rovnakí” bol rozhodujúcim obrazom pre čínsky diplomatický prístup v Afrike
rovnako ako ľudovú oslobodeneckú armádu (PLA) a vojenskú angažovanost na tomto kontinente. Vrchol čínsko-afrických vzťahov bol
pravdepodobne najlepší ako uviedol prezident Juhoafrickej republiky Thabo Mbeki, počas jeho prejavu v Pekingu v roku 2001:

Vo svete sú všetci definovaný priepastou medzi bohatými a chudobnými, bohatými a nemajetnými, rozvinutými a zaostalými …
To predstavuje rozdiel medzi krajinami Severu a tými na juhu … Spolu s Čínou, je definovaná naša situácia tak že patrime ku
juhu.

Klasifikáciu afrických krajín spoločne s Čínou, a ich uvádzanie takpovediac v jednom obale, malo obrovský vplyv na celú populáciu
Afriky. Číňania jednajú ako rovný s rovným, nie ako dobyvatelia alebo kolonizátori; nebudú zaobchádzať s Afričanmi ako z otrokmi,
skôr pomôžu a priniesť pomoc a rozvoj pre africké národy. Aj keď to môže znieť skvele, od priemyselného gigantu, ako je Čína, ktorá má
globálne ambície, nemožno očakávať, že budú brať menšie krajiny, ako seberovné bez nejakej formy zneužívania pokiaľ ide
o obchod, zdroje a geopolitiku.

V 21. storočí zostáva vo svetovom poriadoku veľa rovnakého ako predtým;

Je definovaný túžbou štátov riešiť svoje národné záujmy, ktoré budú podporovať ich hodnoty a zaručia ich bezpečnosť.

So stále rastúcou populáciou, potrebuje Čína nové trhy, ale aj nové zdroje ropy a zemného plynu.
Jedným z hlavných záujmov a motívov pre čínsky angažmán v Afrike je ropa, zemný plyn, suroviny a celkový obchod s kontinentom.

Číňania zdvihli doma hrubý domáci produkt (HDP), a ich životná úrovn požaduje väčšiu spotrebu energie pre priemysel a tiež pre
každodenný život. Hoci má Čína obrovské množstvo uhlia, plynu a ropy sú v tejto krajine nie menej ako 2% svetových zásob)
je to málo. Napriek tomu, že Číňania silne investujú do obnoviteľných zdrojov energie a jadrovej energie, ropa a zemný plyn stále
zostáva jedným z hlavných hnacích plynov celého odvetvia.

Čína sa rovnako ako ostatné krajiny usiluje o priaznivejšie oblasti, v ktorých môžu fungovať ich ropné podniky nasadiť svoju
infraštruktúru a zabezpečiť stály tok “čierneho zlata”.

Rovnako ako väčšina sveta, hlavným dodávateľom ropy do číny bol Stredný východ, ale vzhľadom k rastúcej nestabilite a večnými stretmi
medzi jednotlivými krajinami v tomto regióne sa Čína snaží diverzifikovať svojich dodávateľov ohladne tejto komodity.

Rusko, Kazachstan a Uzbekistan zostávajú za dôležitými partnermi pre čínsku energetiku, ale africké krajiny sa stávajú oveľa
atraktívnejšie.

Čínska Národná Ropná Korporácia (CNPC) a čínske CNOOC (CNOOC), ktoré sú prítomné v Sudáne, šíria svoje podnikanie v celej
Afrike. Štáty ako Nigéria, Angola, Rovníková Guinea a Gabon rýchlo padajú do zámerov týchto štátnych korporácií.

Objem čínskych investícií v Afrike v sektore energetiky je teraz masívny;

Rozsiahle inžinierske projekty pre ropu a plyn, ale aj ďalšie prírodné zdroje sú robené v Alžírsku, Angole, Sudáne, Gabone
a Zimbabwe. Tu sú niektoré z obchodov ktoré Čína dosiahla u niektorých afrických krajinách:

V roku 2004 dala Čína pôžičku vo výške 2 miliardy $ do Angoly výmenou za 10.000 barelov ropy za deň.
V roku 2005 Čína uzavrela dohodu s Nigériou za 800 miliónov US$ na nákup 30.000 barelov denne po dobu jedného roka.
V roku 2006 Čína kúpila 45% pobrežnej oblasti s ropou a zemným plynom v Nigérii za koncovú cenu 27 miliárd dolárov a sľúbila investovať
ďalších 2,25 miliardy $ na rozvoj.

Všetky tieto investície a obchody boli, samozrejme, nasledované návštevami vysoko postavených čínskych úradníkov v Afrike, vrátane
Hu Jintao, v tej dobe prezidenta Číny.

Tieto dôležité návštevy sa zamerali na politické a diplomatické záležitosti s cieľom upevniť vzťahy medzi jednotlivými krajinami.

Hoci je celkový obchod s Afrikou a to najmä s africkými krajinami subsaharskej Afriky pomerne marginálny, tieto dosiaľ nevyužité trhy
môžu slúžiť ako skvelé miesto pre čínsky tovar.

V posledných piatich desaťročiach Čínsko-africký obchod postupne rastie a ročná miera rastu je okolo 3,6% a má jasnú tendenciu ku
zrýchleniu.

Pokiaľ ide o politické záujmy Číny, sú stále v nadväznosti na ekonomiku krajiny a jej progresia ďalej do afrického kontinentu.
Jedným z hlavných bodov čínskej zahraničnej politiky v Afrike bol počas studenej vojny bola Čínska politika a jej propagácia.
Afrika hrala hlavnú úlohu v tejto otázke, a to najmä v rámci OSN, s jej podporou čínskej politiky.

V priebehu 80. a niektorých častiach 90. rokov, začal Čínsky politický vplyv v Afrike slabnúť, a tento problém sa potvrdil na začiatku
nového storočia. Politická a diplomatická podpora bola obnovená a teraz sa zameriava na bezpečnosť a vojenské otázky a čínska
vojenská angažovanost na tomto kontinente.

Čínska rastúca prítomnosť v Afrike je vnímaná ako bezpečnostná hrozba zo strany USA.
Čína modernizuje svoju armádu a preto sa pravdepodobne zapoja aj ďalšie regionálne mocnosti, a to nielen v Afrike, ale v Ázii s Japonskom
a s USA, čo sú hlavný Čínsky protivníci v tomto regióne.

Rastúca sila Číny môže tiež narušiť ideologické-liberálne hodnoty, ktoré USA presadzuje po celom svete.
Samozrejme, že to Čínu nezaujíma, ale na druhú stranu, globálny vplyv USA, rovnako ako jej večné zámienky na zasahovanie do
vnútorných záležitostí iných krajín môžu byť ohrozené . Z tohto dôvodu sa Spojené štáty pokúsia zdiskreditovať čínske zapojenie nielen
v Afrike, ale aj v iných častiach sveta.
Je nevyhnutné, aby USA udržiavalo obraz “dobrého a snaživého”, aby odôvodnili svoje hospodárske, politické a vojenské akcie vo svete.

Bezpečnostné záujmy v Afrike sú poháňané ekonomickým rastom čínskych podnikov v tomto regióne. Ciele Pekingu majú podporovať a chrániť
svoje investície a občanov, ktorí sú tiež prítomný na africkom kontinente.
Toto všetko sa postupne zvyšuje politický vplyv čínskej vlády.

Čína má v Afrike viac ako 2 000 podnikov a niektoré odhady naznačujú, že v Afrike žije a pracuje viac ako jeden milión Číňanov.
V súvislosti s touto skutočnosťou sa Peking sa snaží v tomto regióne vyrovnať z hrozbami ako únosy, terorizmus a pirátstvo .

Čína ukazuje veľké úsilie v oblasti námorných operácií proti pirátom. Väčšina z týchto námorných operácií je zameraná na oblasť
Afrického rohu a boj so somálskymi pirátmi chráni čínskych obchodníkov. Terorizmus a únosy sú čoraz častejšie, pretože je Čína
v Afrike prítomná stále vo väčšej miere.

Al-Kájda v islamskom Maghrebe (AQIM) a Boko Haram v Nigérii sa už zaviazali útokmi proti Číne, jej podnikom a občanom v Afrike.

Tlačením sa hlbšie do Afriky sa Čína tiež snaží reprezentovať seba ako zodpovedná súčasť globálnej moci ako rovnako ako zvýšenie
bojových skúseností armády. Bojové skúsenosti armády sú pre každú krajinuktorá má globálne ambície dôležité a Afrika poskytuje
presne toto.

Okrem toho Čína sa snaží o ďalšie posilnenie čínsko-afrických vzťahov tým, že poskytuje bezpečnosť pred hlavnými hrozbami na kontinente.

V súčasnej dobe akákoľvek širšia čínska bezpečnostná angažovanosť v Afrike môže predstavovať problém pre čínsku vládu.

Po prvé, Vojsko tam je pomerne obmedzené, pokiaľ ide o jeho silu, a za druhé, čínska diplomacia sa zaväzuje, že nebude zasahovať
do vnútorných záležitostí iných krajín.
Majte na pamäti, že oba tieto faktory sa môžu ľahko zmeniť, ak Peking dostane chuť na rast ich globálnej moci.

Prevažná časť čínskej vojenskej angažovanosti v Afrike v prvom desaťročí 21 st storočia spadala na predaj ľahkých zbraní do rôznych
krajín, a zbraní ktoré Západ zakázal týmto krajinám kupovať. Africké krajiny, ktoré boli ohrozené vznikom povstaní alebo
občianskymi vojnami nebudú váhať získať stály prísun zbraní a streliva, hoci aj nižšej kvality.

Čínske AK-47s boli prítomné v každej africkej národnej armáde a para-armádach a povstaleckých skupinách.

Krajiny ako Uganda, Rwanda, Burundi, Sudánu a Čad, boli niektoré z trhov, na ktoré sa Číne podarilo vyviezť vojenskú techniku.

V roku 2003 boli Čínske tržby za predaj ručných zbraní v Afrike viac ako $ 1,3 miliardy dolárov.

V rokoch 2006 a 2007, Čína spravila vojenské dodávky do Afriky kde okrem ručných zbraní, Čína exportovala delostrelectvo,
bojové vozidlá, obrnené autá a dokonca aj nadzvukové lietadlá.

Vojenskú infraštruktúru pre výrobu malých zbraní postavili v Sudáne, Zimbabwe a niektoré správy dokonca naznačujú že aj v Ugande.

Na konci prvej dekády 21. st storočia africké krajiny získavali z Číny aj stíhacie lietadlá.

Nigéria vyjednala s Čínou dohodu za 251 miliónov $ na nákup 12 F-7M viacúčelových bojových lietadiel a tri FT-7NI stíhacie cvičné
lietadlá.

Čína tiež predáva lietadlá do Egypta a Kene. Alžírsko, Botswana a Maroko kúpili ľahké úderné lietadlá, ako je K-8 a
viacúčelové bojové lietadlá JF-17.

Tento obchod zo zbraňami môže vykreslovať Čínu ako obchodníka so zbraňami, ktorý je “tam len pre peniaze” bez akýchkoľvek hlbších
vojenských alebo politických plánov na kontinente, ale s úsvite nového desaťročia, dostáva Čínska politika nový tvar.

Ako som už spomenul, čínske vojsko je stále prítomné v mierových operáciách ako súčasť síl OSN v Afrike, s tendenciou ku akciám
na zaistenie bezpečnosťi aj mimo rámca OSN.

Pozoruhodná operácia PLA v Líbyi, Mali a južnom Sudáne potvrdzuje vyvíjajúcu sa úlohu čínskej armády v Afrike.
Ako sa situácia v Líbyi začala zhoršovať v roku 2011, PLA vykonala nebojové evakuačné akcie názvu (neo), ktorá prepravili viac ako
35.000 občanov.

Aj napriek tomu, že väčšina čínskych občanov bola prevezená civilnou dopravou, rola PLA bolo dôležitá z hľadiska
logistiky a zabezpečenia bezpečnosti a bezpečného presunu, a to najmä u lodí, ktoré boli sprevádzaný raketovými fregatami a boli
presunutý na iné miesto v Adenskom zálive.

Do operacie NEO bolo tiež zapojené Čínske letectvo a spravili viac ako 40 bojových letov a stiahli čínskych občanov do Chartúmu,
čo je operácia PLA prekonávajúca najdlhšiu vzdialenost čo je známe ku dnešnému dňu. Táto operácia bola vykonaná v krátkom časovom úseku.

PLA preukázala svoje schopnosti vykonaním týchto misií s presnosťou a zároveň to koordinovali s ostatnými štátnymi orgánmi.
V roku 2012 a 2013, bola PLA tiež nasadená v južnom Sudáne a Mali. Nasadenie v Južnom Sudáne malo asi 50 vojakov z elitnej 162 nd
motorizovanej pechotnej divízie ako bezpečnostný impulz k mierovým operáciám misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS).

Hoci bola ich úloha v tejto akcii trochu nejasná, Peking je odhodlaný vyslať viac vojakov do Juba s cieľom zabezpečiť mierové rozhovory
a celkovú bezpečnosť v regióne. Nasadenie v Mali malo okolo 400 vojakov, ktorí sa zaoberali ochranou misie OSN v
Mali, a aj celkovú infraštruktúru, pred islamistickými prienikmi zo severu krajiny. Toto nasadenie PLA znamenalo míľnik v
čínskych mierových operáciách OSN v Afrike a tiež znamenali čínsku túžbu realizovať svoju politiku a vplyv na kontinente do oveľa
hlbšieho.
Treba tiež poznamenať, že nasadenie PLA v mierových misiách sú vítané v rámci OSN a rovnako aj v Afrike.

Najnovším projektom ktorý Čína robí, a je pravdepodobne najzaujímavejší a to je vojenská základňa v Džibuti.
Čínske námorníctvo tam hliadkuje a bojuje proti pirátstvu v Adenskom zálive už od roku 2008.

Úsilie o potlačenie a likvidáciu Somálskych pirátov si vyberá svoju daň na čínskom námorníctve a rastúce hrozby terorizmu v Somálsku a
Jemene robia veci ešte zložitejšie.

Vzhľadom k tomu, že PLA rozširuje svoju prítomnosť v Afrike, najmä v humanitárnej pomoci, v tejto oblasti je potrebná stabilná podpora
operácií za účelom uspokojenia potrieb armády a iných pracovníkov zapojených do rôznych operáciách na tomto kontinente.

Výstavba tejto základne sa začala vo februári tohto roku, aj keď mnohí čínski predstavitelia sa to snažia popierať, že sa jedná o
vojenskú základňu a označujú to ako projekt “logistickej podpory zariadení,” čím je jasné, že Čína mení ich diplomatický postoj ku
stálym vojenským základniam a zariadeniam v zámorí.

základňa v Džibuti bude mať veľkú rozlohu. Poskytovanie logistickej podpory pre námorné a protipirátske operácie je len
jednou z mnohých možností.

Základňa bude vynikajúca pre zber informácií, monitorovanie komunikácií, dodávky vybavenia pre mierové misie a protiteroristické
operácie budú oveľa jednoduchšie a konečne základňa môže slúžiť ako centrum PLA pre ďalšie nasadenie do Afriky, rovnako ako
Stredomoria ,

Džibuti je zaujímavá krajina na vybudovanie základne, najmä preto, že tiež hostí americké, francúzske a japonské základne.
Voľba Džibuty miesto Ománu (ktorý bol primárna krajina pre čínske základne) má určite svoje politické a diplomatické dôvody.

Tam sú tiež povesti, o budovaní ďalších čínskych základní v Afrike, ale tentoraz v Namíbii ako rozbočovač pre operácie v Atlantiku.

Džibutská základna bude mať veľký význam pre čínsku politiku “One Belt, jedna cesta’, ktorej súčasťou je aj námorná Silk Road.
Aby sme to zhrnuli, existujú tri základné body čo chce Čína dosiahnuť so základňou v Džibuti:

Čína kombinuje svoje bezpečnostné záujmy so záujmami svojich afrických partnerov, aby to bol win-win prístup pre obe strany.

Čína sa mení svoju doktrínu, s dôrazom na potrebu ochrany svojich záujmov v zámorí čo dokazuje, táto čínska politika.

Sú tu jasné znamenia rastúceho pragmatizmu v zahraničnej politike, ktoré Peking tlačí.
Základňa v Džibuti je zameraná na námorné sily, čo nám hovorí, že Čína silne investuje do ochrany svojich
zámorských investícií a obchodu.

Dôležitou stratégiou, ktorá by mohlo súvisieť s najnovším čínskym projektom v Džibuti je String of Pearls.

Reťazec stratégie Periel, hoci to nie je vládou oficiálne uznané, predstavuje geopolitický posun s cieľom zvýšiť vplyv zavedením
námorných základní a posilnenie diplomatických stykov, prístupu ku zdrojom energie a ďalšia modernizácia čínskej armády vo všetkých
prímorských juhoázijských krajianách pri Indickom oceáne.

Táto stratégia v podstate súvisí s krajinami, ako je Pakistan, Srí Lanka, Bangladéš, Mjanmarsko, Maledivy, ale tiež
Somálsko a Džibuti. String of Pearls je pre Peking stále relevantný pretože táto trasa prenáša väčšinu ropy a ďalších komodit do Číny.
Takmer 80%.

Zabezpečenie tejto trasy tiež umožňuje ľahký prístup k Indickému oceánu a Arabskému moru.
Pre ďalší rozvoj Číny je energia životne dôležitá, a je to strategická komodita považovaná za prioritu číslo jeden.
Hojnosť alebo nedostatok tejto komodity môže viesť k pokroku alebo poklesu národnej prosperity.

Rýchly rast a ekonomická progresia na svetových trhoch, robil to náročný pre svoje vojenské jednotky, aby udržal krok s tempom nových
bezpečnostných výziev a Číny rastúcu potrebu energie.
Preto teraz prebieha posilnenie ich obrany s cieľom zabezpečiť stály prísun tejto komodity.

Ako už bolo spomenuté Malacca Strait /čo je Malajzijský prieliv/ je primárny rozbočovač pre prepravu rôznych komodít z Indického oceánu
do Juhočínskeho mora.
Hoci je relatívne bezpečný, konvenčné aj nekonvenčné hrozby stále pretrvávajú.

Závislosť na tejto úžine vzbudzuje v Pekingu obavy.
Pirátstvo, ako aj neštátne subjekty môžu narušiť alebo dokonca znížiť obchod cez túto úžinu.
Táto slabosť môže byť ľahko zneužitá zo strany štátnych a neštátnych aktérov, aby vytvorili tlak na Pekingu.

Preto môžeme vidieť rastúce budovanie námorných základní keďže je nutné zabezpečiť svoje politické a vojenské
záujmy v týchto regiónoch.
Okrem energie sa Čína tiež snaží získať prístup na trhy cez každú z “perál.” základní. Hospodárska prítomnosť môže spevňovať čínsky vplyv
a hrať dôležitú úlohu v týchto ekonomických námorných uzloch, rovnako ako pri poskytovaní stáleho prísunu výrobkov
pre ľudí, ktorí tam žijú.

Hoci je String of Pearls zameraný na juhoázijské krajiny, základňa v Džibuti už zavádza nový rozmer tejto stratégie.
So základňou v Džibuti a čínskou námornou prítomnosťou v Africkom rohu, by sa String of Pearls mohol rozšíriť na juh do Kene, Tanzánie a
dokonca aj do Južnej Afriky. Avšak, toto je už pritiahnuté za vlasy a takého námorné úsilie by vyžadovalo úplnú kontrolu nad námornými
trasami cez Indický oceán, čo môže byť a bude napadnuté Indiou a USA.

Čínska zahraničná politika je založená na princípoch zvrchovanosti a územnej celistvosti a je tam len jedna podmienka, že Čína požaduje
od svojich zahraničných partnerov, aby rešpektovali “politiku jednotnej Číny”.

Tento prístup bol v priebehu rokov v Afrike značne úspešný.
Číne sa podarilo vybudovať svoje podniky v africkej energetike, ako aj pri zabezpečovaní svojho postavenia v afrických trhoch.
Mnoho afrických národov vidí v Číne kamaráta a vzťahom Sever Juh, sa Čína snaží dosiahnuť to čo robí pozoruhodne dobre aj na európskom
kontinente. A konečne, toto všetko viedlo k úspešnému nasadeniu CHKO a mierových síl, čo africké štáty privítali čo poskytuje Číne
viac spôsobov, ako šíriť svoj vplyv nielen prostredníctvom politických, diplomatických a ekonomických prostriedkov, ale aj vďaka
vojenským prostriedkom. Čínska armáda predstavuje bezpečnostný faktor na kontinente a rieši ako tradičné i netradičné hrozby.

Budúcnosť Číny sa zdá byť v Afrike jasná, a ich vplyv na kontinente rastie. Ďalší globálny hráči sú pred nimi ale na pozore.
Hoci je USA v Afrike nie príliš zapojená, keďže je na Strednom východe a Európe, Afrika sa stáva ohniskom americkej politiky
diverzifikácie ropy.

Večné potieranie a inherentná /vnútorná/ nestabilita na Blízkom východe tlačí politikov v USA do hľadania alternatívnych zdrojov ropy, a
množstvo tejto komodity možno nájsť práve v Afrike.

V prípade, že sa USA rozhodne nasledovať túto stratégiu, budú ich záujmy iste v rozpore s plánmi Číny.

Ďalším globálnym hráčom je EÚ a tiež určite napadne kontinent, najmä v severnej Afrike a Sahele. Európa bola
jedným z faktorov, ktoré zaručovali a zaisťovali bezpečnost v severnej Afrike a Sahele.

So šírením čínskej armády a jej základní a celkovej tendencie “Exportu bezpečnosti,” sa africké krajiny môžu obrátiť na Čínu ako viac
“priateľského” partnera. Francúzi, ktorí sú hlavným faktorom bezpečnosti v regióne Sahel a samy o sebe by mohli nájsť súpera, ktorý
vedľa zabezpečenia svojich vlastných podnikov rozšíruje svoje sféry operácií, vrátane boja proti terorizmu, organizovanému zločinu
a obchodu s ľuďmi.

Hoci pre africké krajiny je dobré mať viac ako jednu silu na boj s týmito hrozbami na zaistenie bezpečnosti a stability, nie je
to dobré pre tých, ktorí sú už tradične prítomný v tomto regióne teda (Francúzsko v Sahel), pretože ich postavenie a vplyv začne oslabne.

Niet pochýb o tom, že Čína má svoje miesto na tomto kontinente.
Ich budúce úsilie môže priniesť prosperitu afrického ľudu, ale bude tiež požadovať, aby ich vlády zaujali silný podporný postoj voči
čínskym podnikom.
Právny rámec bude mať zásadný význam. Obrý priemysel ako Čínsky je v neustálej spotrebe paliva a zdrojov aby uspokojili svoje potreby.

Často môže viesť tento priemyselný hlad ku korupcii a úplatkom, ktoré sú bohužiaľ v afrických spoločnostiach a vládach veľmi časté javy.

Okrem presadzovania svojej politickej, ekonomickej a vojenskej sily sa Čína bude tiež na africkom kontinente snažiť upevniť svoju
mäkkú silu. Pomoc africkým štátom vybudovať svoju vlastnú spoločnosť a právne ústavy, pracovné, politické a súdné inštitúcié
môže zvýšiť celkový čínsky obraz superveľmoci v celosvetovom meradle.

MA IGOR Pejić , vyštudoval politické vedy: Oddelenie zahraničných vecí na Fakulte politických vied. Ten teraz držiteľom titulu MA v
odbore terorizmu, bezpečnosti a organizovanému zločinu na univerzite v srbskom Belehrade.

 

preklad Pepe Warsonline.

 

https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/sets/warsonline

Stream

Archív