Kosovo: Ako západ postavil neúspešný štát.

20. sep 2016

 

kv-lgflag

Vzhľadom ku intervencií NATO v roku 1999, bolo Kosovo predmetom nebývalého stupňa medzinárodného dohľadu. UNMIK , EULEX a K-FOR
bola poskytnuté rozsiahle, a v podstate nevypočítateľné právomoci na udržanie verejného poriadku a regulácie Kosovskej ekonomiky,
súdnictva a politického systému. V prepočte na hlavu, Kosovo získalo najväčší prísun pomoci ktorá bola v histórii distribuovaná
ku rozvojovým krajinám:

Medzinárodné spoločenstvo dalo dvadsaťpäťkrát viac peňazí a päťdesiatkrát viac vojakov v prepočte na obyvateľa do Kosova
ako do postkonfliktného Afganistanu.

Pravidelne je vývoj v Kosove nazývaný ako úspech a že je to dôkaz toho, že nie všetky projekty začaté pod hlavičkou liberálneho
internacionalizmu zákonite zlyhajú.

Victoria Nulandová, námestník amerického ministra zahraničia pre európske a eurázijské záležitosti,
nedávno chválila Kosovo ako “značný pokrok” a “politická stabilita”, a vyjadrila svoje očakávania, že Kosovo sa stalo “mnohonárodnostná
krajina, kde kosovskí Srbi, kosovskí Albánci a všetky etnické skupiny môžu žiť v mieri, pretože nielenže je tento región je potrebný,
ale planéta potrebuje Kosovo ako príklad a ukážku ako to robiť. ”

Napriek tuto zavádzaniu a zveličovaniu Kosovo v súčasnosti trpí ochromujúcim radom problémov a nesie znaky zlyhania štátu.

Súčasné problémy-Kosova nie sú len to že nie sú považovaný za ” zvrchovaný štát .”

V dôsledku masívnych investícií z ekonomického a politického kapitálu, aby zachránili pred umretím obraz Kosova ako “multietnický”,
“demokratický” a “mierový” sa stalo životne dôležité udržať imidž liberálneho internacionalizmu. Zachovanie tohto obrazu, však,
viedlo k nastaveniu národnej identity, ktorá sa jednoducho nevyrovnala s realitou v Kosove.

Najviac ničivá, a umelo stanovená vymyslená fasáda mieru a stability v Kosove viedla vonkajšie subjekty tolerovať, a občas podporovať,
korupciu a zastrašovanie páchané silnou kriminálnou sieťou v Kosove. Paradoxne boli teda obyvatelia Kosova nútení znášať hlboko
neliberálne praktiky riadené rôznymi “internacionálnymi”, manažérskymi krajinami aby udržali tento fiktívny obraz úspechu projektu
Kosovo.

Rozšírená nespokojnosť
V období od októbra 2014 do marca 2015, žiadalo v EU o azyl až sedemdesiat tisíc Kosovčanou vrátane brata premiéra Kosova.
Drvivá väčšina prípadov bola zamietnutá, pretože príčinou exodu bola túžba uniknúť skôr ako krajinu zničí rastúca nezamestnanosť
a prenasledovanie.

Nezamestnanosť medzi pätnásť a dvadsaťštyri ročnými v Kosove je ohromujúcich 60,2 percenta, čo je podľa Svetovej banky globálne najnižšie.
Priemerná nezamestnanosť v EÚ je 10,1 percenta, avšak v Kosove je celková nezamestnanosť na 35,1 percentách, horšie ako v Jemene
a Palestíne. Vyhliadkam ekonomického rastu nepomáha ani skutočnosť, že klesajú priame zahraničné investície ;
Bez toho, aby zo zámoria posielali do Kosova 600 miliónov € ročne, čo predstavuje polovicu hrubého domáceho produktu situácia
v krajine by bola podstatne horšia.

Na vrchole hospodárskej krízy, bolo finančne Kosovo značne zasiahnuté.
Vo voľbách 2014, dve najväčšie strany vytvorili veľkú koalíciu; zatiaľ čo by sa dalo očakávať, že to prinesie určitý stupeň stability,
nastal opak.

Vláda používala prevažnú väčšinu v parlamente na presadenie série hlboko nepopulárnych opatrení, ako je napríklad dohoda so Srbskom
o združení srbských obcí v Kosove a novú dohodu o vymedzení hraníc s Čiernou Horou .

Opozícia neschopná uskutočniť zmeny prostredníctvom parlamentných prostriedkov prešla do ulíc a bola pravidelne masírovaná
slzným plynom. Pouličné protesty sa pravidelne zmenili na nepokoje .

Nie je prekvapením, že verejné nálady v Kosove utrpeli. Posledný prieskum UNDP viedol že iba sedem percent obyvateľov
Kosova sú “spokojní” alebo “veľmi spokojný” so súčasným politickým smerom Kosova, zatiaľ čo 70 percent bolo “nespokojných.”

Verejná spokojnosť s každým z kľúčových manažérov Kosova, legislatívnych a súdnych inštitúcií je dnes nižšia než pred vyhlásením
nezávislosťi v roku 2008.

“Mnohonárodnostná spoločnosť”?

Návštevníci Kosova si čoskoro všimnú, že zatiaľ čo albánska vlajka je všadeprítomná, kosovská štátna vlajka je niečo ako rarita.
Štátnej vlajke sa nepodarilo presadiť u veľkej časti populácie čo je sotva prekvapením vzhľadom k tomu, že to bolo predpísané
vonkajšími faktormi ktoré chcú a riadia imidž Kosova.

Farebnosť a hviezdy na vlajke sú jasným pokusom o napodobenie vlajky EÚ. Podobne Kosovská národná hymna s názvom “Europa”
nemá žiadny text, aby sa zabránilo nacionalistickým jazykovým sporom.

Každá hviezda na štátnej vlajke predstavuje jednu zo šiestich etnických skupín kosova a to : Albánci, Srbi, Turci, Gorani, Romani a
Bosniaci. Napriek tomu je to len mimoriadne symbolická vlajka; Kosovo je jedným z najviac etnicky homogénnych štátov v
Európe, v niektorých odhadoch Albánci tvoria 92 percent populácie. Turci tvoria len 1,1 percent populácie, zatiaľ čo v percentuálnom
vyjadrení je viac libanoncov v Spojených štátoch (0,79 percenta) ako Gorani v Kosove (0,6 percenta).

Navyše, najväčším nealbánskym etnikom sú Srbi, a sú sústredený v určitých oblastiach, ako je Severná Mitrovica
a Gracanica. Pre ilustráciu, v obciach Priština, Prizren a Peja, ktoré sú tri najväčšie mestá Kosova , dnes Srbi tvoria asi
0,2 percenta z celkového počtu obyvateľov, pretože drvivá väčšina utiekla pred etnickým násilím v dôsledku zásahu NATO.

Jediné zjavné známky že v týchto oblastiach žili Srbi sú zvyšky zhorených srbských domov a pravoslávnych kostolov
strážených jednotkami NATO.

Kosovská ústava, bola prepisovaná vonkajšími činiteľmi, najmä Spojenými štátmi ako “multi-etnická” nie menej ako sedemkrát.
Napriek tomu spojenie medzi Srbmi a Albáncami zostáva zanedbateľné. Zjavne falošná propagácia fiktívneho multietnického charakteru
Kosova je výsledkom túžby externých patrónov “zachovávať obraz Kosova ako módnej etnickej harmónie.

Status Kosova

Projekt Kosovo v širšom meradle aby sa Kosovo stalo plnoprávnym členom medzinárodného spoločenstva je zastavený.

Po vstupe do Kosova, návštevníci dostanú textovú správu, s textom : “Vitaj v Slovinsku!”

To okamžitej ilustruje že vplyv kosova je sporný keďže stav Kosova postráda vlastný kód medzinárodnej krajiny – čo je obzvlášť kruté
Vzhľadom na veľmi rôzne osudy, ktoré postihli túto časť bývalej Juhoslávie.
Kým je Slovinsko členom OSN, NATO a EÚ, ochrnuté Kosovo chradne.

Ku dnešnému dňu, 111 členských štátov OSN Kosovo uznalo, a od januára 2014 bolo šesť nových uznaní. Rusko a Čína
naďalej popierajú uznanie, a samozrejme aj Srbsko tým bráni Kosovskému vstupu do OSN. Rovnako tak päť štátov v EÚ a štyri v
NATO stále neuznávajú Kosovo. Slovensko aj napriek ťažko proamerickému prezidentovi a parlamentu ktorý onanuje pri každom
vyhlásení Strýka Sama doteraz zázrakom neuznalo tento nový “štát” USA na Európskej pôde.

V novembri 2015, viedlo Srbsko úspešnú kampaň blokovať vstup Kosova do UNESCO s tvrdením, že
kosovská vláda nieje dôveryhodná aby chránila ortodoxné kláštory v regióne.

V júni 2003 sa EÚ zaviazala k začleneniu krajín bývalej Juhoslávie, a toto bolo nazývané ako prostriedok stability, mieru
a prosperity na rozšírenie po celom regióne . Zatiaľ do EU vstúpilo iba Chorvátsko. Kosovo je v súčasnosti uvedené ako
” potenciálny uchádzač ” a pohľad na členstvo v EU je dohľadnej dobe nepravdepodobný.

Tolerovanie korupcie

Okrem týchto slabnúcich pokusov vytvoriť konkrétny obraz Kosova a dostať ho do uznávaného stavu, sa tento štát zapojil do
viacerých hanebných projektov.

Od roku 1999 sa do značnej miery zatvárali oči nad činnosťou kriminálnej siete v Kosove.
Napriek prítomnosti UNMIK a EULEX, korupcia v Kosove bola popísaná v správe Rady Európskej únie ako ” všadeprítomná “, zatiaľ čo
organizácia Transparency International a najnovší Index vnímania korupcie uviedol Kosovo pri Bielorusku a Azerbajdžane, ako jednu
z najviac skorumpovaných krajín.

Nedávny prieskum zistil, že 46,4 percenta občanov Kosova si myslí, že korupcia sa v posledných troch rokoch zvýšila, zatiaľ čo
38,2 percenta si myslí, že je na rovnakej úrovni.

Vzhľadom ku korupčný praktikám hlavných politických strán, Freedom House označuje Kosovo za “polo-konsolidovaný autoritatívny režim,”

Napriek tomu korupcia by nemala byť vnímaná ako “typicky balkánska”, ale skôr úzko spojená so záujmami medzinárodného vedenia.
Konflikt v Kosove po “oslobodení” NATO by prirodzene ohrozil “úspech” a pokroky tohoto projektu .

Keďže sa tomu chceli vyhnúť, zahraničný donori tolerovali činnost zločineckých sietí v Kosove, ktoré vznikli priamo z Kosovskej
oslobodeneckej armády (UCK).

Vzhľadom na to, že by sa ťažko ozbrojená zločinecká sieť prudko bránila akékoľvek pokusy obmedziť ich silu a aktivity by
znamenali konfrontáciu a to by potenciálne ohrozovalo Kosovský mier a tým aj zmenu verejne prezentovaného pohľadu na Kosovo.

Od roku 1999 boli medzinárodní aktéri zapojení do neodmysliteľne paradoxného projektu Kosovo: aby bol zachovaný obraz účinného
liberálneho internacionalizmu a tým boli obetované základné kamene liberálnej demokracie ktorú chceli presadiť.

Udalosti po roku 1999 opisuje Andrea Capussela, bývalý ekonomický riaditeľ Medzinárodného civilného úradu v Kosove,
ako “incestný vzťah” medzi internacionálnymi a kriminálnymi elitami.

V roku 2016 UNMIK začalo vlastné vyšetrovanie útokov proti menšinám zistili od uradov “minimum vyšetrovaní trestných činov
v súvislosti so zmiznutiami, únosmi a zabíjaním,” a dospeli k záveru, že práca úradov je “totálne zlyhanie” a “podvod.

“EULEX, tiež hovorí o o zbabelosti a korupcii v Kosovskom vedení a úradoch.

Táto ochota tolerovať korupciu a udržať imidž liberálneho internacionalizmu je obzvlášť viditeľná v súvislosti s celoročnou podporou
poskytovanú Hashim Thacimu, vodcovi UCK počas zásahu NATO.

Ked sa Hashim Thaci pripojil ku prezidentovej Obamovej na rannej modlitbe v Bielom dome bol
popísaný americkým viceprezidentom Joe Bidenom ako ” George Washington Kosova “, a v roku 2010 bol označený správnou Radou Európy ako
jeden z “hlavných hráčov” a dirigent ” mafiánskej štruktúry organizovaného zločinu ” zo základne v Drenici.

Jeho skupina bola obvinená z obchodovania s drogami, prevádzačstva, politických atentátov, a s najviac desivej veci, odoberania orgánov.
Iste najviac usvedčujúce aspekt v správe EULEX bolo zrejmé zdesenie že medzinárodní aktéri v Kosove museli vedieť o
týchto aktivitách, ale nerozhodoli sa konať proti tomu.

V správe sa uvádza ,

Čo je obzvlášť mätúce je, že všetky medzinárodné spoločenstvá v Kosove, od vlády Spojených štátov a ďalších spojeneckých západných
mocností, po EÚ podporované orgány majú nepochybne rovnakú ohromujúcu dokumentáciu v plnom rozsahu o skupine z Drenice a ich
zločinov, ale nezdá sa, že sú pripravený reagovať tvárou v tvár tejto situácii a dotlačiť páchateľov k zodpovednosti.
Správa z roku 2014 od osobitnej vyšetrovacej komisie , vedená US právnikom Clintom Williamsonom, našla dôkaz, že vojaci Kosovo
Liberation Army KLA sa zaoberali kampaňou “nezákonného zabíjania, únosmi, miznutím osôb alebo ich nezákonného zadržiavania.
Ďalej ako onbónik Sexuálne násilie a predaj osôb do otroctva.

Znesvätenie a ničenie kostolov a iných náboženských miest”, a došli ku záveru, že to bolo spôsobené” etnickými čistkami ešte “v čase,
keď medzinárodné spoločenstvo vykonávalo úplnú kontrolu nad Kosovom po zásahu NATO.

Williamsonova správa viedla ku vytvoreniu špeciálneho súdu aby preskúmala vojnové zločiny spáchané KLA.

Vo februári tohto roku sa však Thaci stal prezidentom Kosova, a mnohí veria, že bolo preto aby mu dali imunitu pred stíhaním na súde.

Po zvolení Thaciho za prezidenta, nahnevaný dav obklúčil parlament a protestujúci to videli ako triumf korupcie a zastrašovania.
Nie je vôbec zvláštne, že vo svojom preslove, americký veľvyslanec v Kosove iba odsúdil akcie protestujúcich.

Hroziace nepokoje?

Kosovská ústava sľubovala, že nový nezávislý štát “prispeje k stabilite v regióne i celej Európy.”
Vzhľadom na obrovské množstvo Kosovčanov žiadajúcich o azyl v celej EÚ, a skutočnosť, že súčasný prezident bol obvinený Radou
Európy z prevádzkovania poprednej zločineckej siete kde sa celokontinentálne podieľajú na obchodovaní s ľuďmi, sexuálnom obchode a
distribúcii heroínu, zjavne nebol tento cieľ Kosovskej ústavy splnený.

Nakoniec, Kosovo upozorňuje na úskalia nevypočítateľnej sily liberálneho fanatizmu. Pod Kosovským pozlátkom “slobody” a “multiethnicity”
beži znepokojujúci sútok korupcie medzi internacionálnymi a miestnymi zločineckými sieťami.

Vonkajší aktéri sú proste a jasne rozhodnutý zachovať svoj vlastný obraz na úkor obyčajných Kosovčanov.

Volebná účasť bola v posledných Kosovských voľbách najnižšia od roku pred intervenciou NATO a 62 percent z
Kosovčanov opýtaných v roku 2016 buď verí, že ich hlas nemôže prispieť k zlepšeniu súčasnej politickej situácii v Kosove alebo si
nie sú istí ich schopnosťami, že pomôže ich účast vo voľbách.

Kosovo teraz preukazuje potenciálne výbušnú zmes rozšírenú o hlboké sociálne nepokoje v kombinácii s nedostatkom viery v
demokratický systém

Kosovo sa môže čoskoro vrátiť do stredu pozornosti zo všetkých týchto dnes hovorených dôvodov.

Dr Aidan Hehir z University of Westminster ; Jeho výskumné záujmy zahŕňajú humanitárne intervencie,
http://nationalinterest.org/

preklad pepe Warsonline

kosovo_serb_population_in_2011

 

Stream

Archív