ARABSKÝ MUŽ A EURÓPA: CHUŤ UMELO VYVOLANEJ KATASTROFY

18. dec 2015

how_turkey_uses_migration_to_put_pressure_on_eur
screengrab

Predseda Rady Európy Donald Tusk hovorí o kríze a o”politickom zemetrasení pre Európu”. Predseda Európskej
komisie Jean-Claude Junker je presvedčený, že Európska únia je stále nestabilná, a pokiaľ ide o integráciu,
a prijatie nových krajín, takže je nepravdepodobné, že toto všetko ľahko skončí. Slovinský
premiér Miroslav CERAR uvádza: “V prípade, že rozhodnutie o migračnej kríze nebude nájdené, Európa je od
pádu len pár týždňov.” Holandský premiér Mark Rota informuje: “Táto kríza by mohla znížiť základy, na ktorých
spočíva všetka naša spolupráca , “…

Hlas Angely Merkel zas blábolil: “Ak Európa neuspeje, pokiaľ ide o utečencov, nebude to tá Európa,
o ktorej sme snívali.”

Ale robenie plotov na vonkajších hranicách EÚ stien a umelého štepenia obrovských ľudských más pred niekoľkými
bodmi vedie ku
neúspechom a posilňuje to podozrenie, že sme skutočne svedkami inscenácie a grandióznej podívanej.

Ak chcete nejaké čísla. Populácia všetkých 28 členských štátov EÚ v roku 2014 dosiahla 507 miliónov
ľudí. A aj pri najoptimistickejších predpoveďiach pre príliv migrantov do Európy v nasledujúcich dvoch rokoch
to bude 2 milióny, alebo na každých 250 domorodých osôby bude jeden migrant. Pre porovnanie
vezmeme Britániu samotnú, a kôli jej zdrvujúcim dôsledkom koloniálnej minulosti, bola nútená prijať najväčší
počet utečencov z bývalých kolónií. Terajších 63 miliónov ľudí vo Veľkej Británii obsahuje pol milióna
prisťahovalcov.
Takže jeden imigrant príde na 120 prapôvodných obyvateľov. Prisťahovalci, spravidla žijú kompaktne, tj ..
ich umiestnenie bolo na konkrétnych voľných miestach v britskej ekonomike, a nevidia žiadne problémy pre britskú
spoločnost, ktorá by mala byť z nich šokovaná.

Prečo je teda, toľko hluku v EÚ?

Spoločné miesto v diskusiách o európskych politikov je skutočnosť, že hospodárstvo členských štátov Európskej
únie neobstojí v nákladoch na neželaných hostí.
Najdôležitejšie vyhlásenia sú o náboženských kultúrnych a iných faktoroch
Aby sa aspoň rámcovo mohli pochopiť, čo sa skutočne deje pozrime sa na politiku nemeckej kancelárky Angely
Merkelovej.

V príbehu utečencov pani Merkelová, začala s pripravenostou prijať všetých, potom sa presunul jej názor
do mierne reštriktívnych opatrení, ktoré v skutočnosti viedli ku napätiu. Prečo to urobila?
Svoju principiálnu pozíciu nezmenila,aj keď je väčšina utečencov alebo skoro všetci ekonomický

Vzhľadom k tomu, ako sa to pomaly vyvýja táto hra má asi viac cieľov.
Merkelová chce náklady na príjem množstva bezdomovcov z federálnej vlády presunúť na miestne samosprávy
preto, aby obce museli otvoriť svoje peňaženky oveľa viac keď tu máme “humanitárnu katastrofu” ,
Je to skvelá finta
ktorou sa zaoberá nielen kancelárka SRN, ale aj ďalší predstavitelia väčšiny krajín EÚ.
Samozrejme, že obce sú kvôli takejto perspektíve, slušne povedané nenadšené.

Vypočujme si, čo hovorí opozičná parlamentná strana (Die Linke), ktorá sa v posledných rokoch
zmenila na veľmi vplyvnú silu v Nemecku. Tá priamo obviňuje kancelára z tvorby
katastrofálnych podmienok, a to nielen pre utečencov, ale aj pre najchudobnejšie vrstvy prvotného
nemeckého obyvateľstva.

Ukazuje sa, že federálny rozpočet nemá peniaze. V Nemecku, Minister ekonomiky Schäuble povedal, Nemecko,
musí byť na “čiernej nule”, alebo, inými slovami, štát by nemal dávať žiadne pôžičky, tzn. dostavať
sa do mínusu. Preto záver: rozpočet je rozdelený, a nie sú tam žiadne peniaze navyše, bude štát nebude zaviazaný
nikomu, a utečencov by mali zabezpečiť, spolkové krajíny a obce.

V takomto prístupe sa migranti nikdy neadaptujú v Nemecku. A nedostanú skutočné vzdelanie, ani profesiu,
ani sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Naopak najviac sa stanú členmi “divokého trhu práce”,
ktorej neprítomnosť bola pýchou “sociálneho štátu”. A najviac podnikavý medzi nimi vyplnia rady páchateľov
trestnej činnosti.

Poslanec Bundestagu zo Strany “dielinke” Axel Trost, “Kvôli kríze v EÚ budú porazený väčšinou
deti a mladí ľudia. Podľa Bertelsmann fondu 26 miliónov mladých ľudí sa nachádza na pokraji chudoby a sú
tlačený do chudoby stratou zamestnania. Preto politika EÚ zvyšuje riziko boja o prežitie medzi
prvotnou nemeckou mládežou a imigrantov. Štát musí porušiť “čiernej nuly” a zvýšiť mnoho miliárd pôžičiek
pokrývajú väčšinu potrieb.
Požadujeme naliehavo na program 25 miliárd eur, aby sa: posilnila moc štátu plniť
svoje sociálne povinnosti; do obcí pre prijímanie utečencov na núdzovú pomoc 10 miliárd eur; a
urýchlené dokončenie špeciálneho federálneho programu 500.000 bytov pre osoby s nízkymi príjmami a pre utečencov,
vo výške 8 miliárd eur; Rozvíjať programy bezplatného odborného školenia a štúdium jazykov, integračné a
konzultačné body v hodnote 7 miliárd eur. Prvé prijímanie utečencov musí byť plne prevedené na ústredné
orgány. Štát má prevziať umiestnenie utečencov. Avšak, koaličná vláda nejaví ochotu patrične konať.
A čo viac, úlohy spolkových krajín sa prepadajú do rozporov. “Naozaj, Nemecko ani ostatné
krajiny EÚ nebudú robiť nič z toho, s čím počíta námestník spolkového snemu.

Človek má dojem, že poplach ktorý prebieha v krajinách Európskej únie, má cieľ pripraviť obyvateľstvo
na umelé zhoršenie situácie. Ale prečo, v Eu fungujú vo vedení nepriatelia svojich vlastných ľudí?

Ak si chcete zodpovedať na túto otázku, musíme sa pozrieť späť 15 rokov, kedy, vzhľadom k verejným
protestom, zrušili rokovania najväčších západných spoločností na takzvanej dohode o investíciách (MSI)
.
Cieľom tejto dohody bolo, že nadnárodné spoločnosti, dostanú rovnaké právne postavenie ako národné
štáty.
V praxi by to úplne odsunulo od štátnej regulácie ekonomiky a zničilo colné dohody v krajinách
EÚ.
Tento projekt bol zastavený kvôli odporu verejnosti a parlamentov.
Teraz sa vytvára nový pokus presadiť cez obchod a investície v transatlantickom partnerstve (TTIP) navrhnuté
Američanmi a prišli by ku rovnakému výsledku. Uprednostňovanie práv investorov v súvislosti s právnymi predpismi
jednotlivých krajín právne posilní nadnárodnú moc najväčších spoločností.

Tu môžeme pripomenúť, že Európska únia dosť stratila na spore WTO, ku ktorému došlo v dôsledku
geneticky modifikovaných potravín. Kôli WTO zaplatí desiatky miliónov euro pokuty, kôli
zakázaným rastovým hormónom pre hospodárske zvieratá . WTO je iba jedným z nástrojov kontroly
šírenia najväčších korporácií svetového obchodu. Dohoda TTIP tieto nástroje vylepší.

Dôvody pre takýto tlak nadnárodných spoločností sú jasné: riešia nebezpečenstvo kolapsu
finančného a hospodárskeho systému založeného na dolári. Avšak, organizátori krízy dostali lekciu od pádu
pred 15 rokmi. Teraz je verejné, že EÚ pripravuje TTIP, a že pre nich predstavuje spásu. Preto utečeneci
prúdia do Európy, a množstvo rastie míľovými krokmi takže zatiaľ netreba veľký mier v Sýrii, potrebujú
napätie a tlak v európskej populácii.

Predpokladá sa, že dohoda TTIP má byť podpísaná do roku 2016. Dá sa očakávať,
maximálna vlna protestov.

Je to klasická hra, v ktorej sa pozornosť obyvateľov
tlačí na umelo vyvolaný “problém utečencov” a podpis dohody bude prezentovaný ako cesta von zo zložitej
ekonomickej situácie.

Čudujete sa čo robia vodcovia európskych národov?
Je to jednoduché.
Oni len hrajú bábkovú úlohu priradenú od ich zahraničných prevádzkovateľov.

pepe.

viac: https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/sets/warsonline

Stream

Archív