Kto nevidel odporúčam, ako sa cez médiá masíruje populácia Posted by Pepe Slobodny Vysielac on Freitag, 19. Januar 2018